Digitálny COVID preukaz EÚ o očkovaní získajú všetci občania doočkovaní na Slovensku

Národné centrum zdravotníckych informácií prináša riešenie aj pre ľudí, ktorí sa nechali doočkovať na Slovensku pred 9.2.2022. Ide o osoby, ktoré dostali prvú alebo druhú dávka vakcíny v zahraničí a druhú alebo tretiu dávku dostali na Slovensku. A to ešte pred dneškom, keď NCZI spustilo vydávanie Digitálnych COVID preukazov EÚ aj pre občanov očkovaných v zahraničí a doočkovaných na Slovensku.
 
O Digitálny COVID preukaz EÚ sa môžu uchádzať všetci občania, ktorí sa očkovali v zahraničí a doočkovanie absolvovali na Slovensku. Záujemca o Digitálny COVID preukaz EÚ musí vypísať na stránke: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/02/nczi_zahranicni_infotabulka.pdf informačnú tabuľku.
 
Všetky údaje potrebné pre vypísanie tabuľky nájde v potvrdení o očkovaní. Vypísanú tabuľku naskenujú a spolu s naskenovaným čestným vyhlásením(stiahnuť si ho je možné taktiež zo stránky korona.gov.sk) a potvrdením o predchádzajúcom/-ich očkovaní/-iach pošlú na mailovú adresu: nczisk@nczisk.sk.
 
NCZI zaslané dáta zapíše do svojich systémov a doočkovaná osoba si bude môcť nechať vygenerovať COVID-19-PASS. Následne požiada o vydanie Digitálneho COVID preukazu EÚ.
 
V prípade potreby občania nájdu pomoc aj prostredníctvom grafických infomanuálov, ktoré NCZI zverejnilo na sociálnych sieťach NCZI.