Čoraz viac detí sa rodí starším matkám

Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v najnovšej publikácii Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2014, aj v roku 2014 pokračoval trend pôrodov vo vyšších vekových kategóriách žien, zvýšeného počtu pôrodov cisárskym rezom a naďalej pretrvávajúceho vysokého počtu dojčených detí.
 
V roku 2014 evidovali ústavné zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike 54 584 pôrodov s počtom 55 257 narodených detí (z toho 55 087 živonarodených a 170 mŕtvonarodených detí). V porovnaní s rokom 2013 je to viac o 250 pôrodov a o 173 narodených detí.
 
Najviac pôrodov bolo vo vekovej kategórii 30 – 34-ročných žien (16 701 pôrodov) a 25 – 29-ročných žien (16 390). V porovnaní s minulými rokmi klesá počet pôrodov u 20 – 24-ročných žien a naopak sa zvyšuje počet pôrodov u žien nad 35 rokov. Napr. vo vekovej kategórii 35 – 39-ročných bolo v roku 2014 evidovaných 7811 pôrodov (v roku 2006 ich bolo iba 3704) a u 40 – 44-ročných rodičiek to bolo 1233 pôrodov (v roku 2006 ich bolo 650).
 
Čoraz viac detí sa rodí starším matkám G1Najvyšší absolútny počet pôrodov bol v Prešovskom (17,1%) a Košickom kraji (15,5%). V prepočte na 1 000 žien v reprodukčnom veku bol však počet pôrodov najvyšší v Bratislavskom kraji (49,4 pôrodov/1 000 žien v reprodukčnom veku).
 
Počet spontánnych pôrodov (66,1% v roku 2014) od roku 2004 kontinuálne klesá na úkor zvyšujúcich sa operačných pôrodov. Podiel pôrodov cisárskym rezom zo všetkých pôrodov sa zvýšil z 19% (9 896) v roku 2004 na 31% (16 912) v roku 2014.

Čoraz viac detí sa rodí starším matkám G2
Z celkového počtu 55 087 živonarodených detí sa narodilo 7,8% (4 313 detí) s nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2500g, z toho 192 (0,3%) s extrémne nízkou hmotnosťou do 1000g.
 
Oproti predchádzajúcemu roku evidujeme mierne zvýšenie počtu živonarodených na 1 000 obyvateľov (10,2‰), pričom najvyššia hodnota miery živorodenosti bola v Bratislavskom (12,4) a Prešovskom kraji (11,4).
V porovnaní s rokom 2013 narástol počet narodených detí mimo zdravotníckeho zariadenia zo 198 na 231.
 
Aj v roku 2014 zaznamenávame vysoké percento (92,3 %) detí, ktoré sú pri prepustení domov kŕmené materským mliekom. Umelá výživa bola súčasne s materským mliekom alebo samostatne podávaná 25,1% živonarodených detí.