Činnosť gynekologických ambulancií

Tlačová správa, 12. august 2015 – Najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií poskytuje údaje z oblasti ambulantnej gynekologickej starostlivosti. Zachytáva napríklad údaje o počte evidovaných žien, návštev a vyšetrení podľa vyšetrovacej metódy v gynekologických ambulanciách ako aj počet žien užívajúcich antikoncepciu. Štatistiku dopĺňa počet žien, ktorým bolo prvýkrát zistené onkologické ochorenie a tiež počet žien vyšetrených v gynekologických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím.
 
Gynekologické ambulancie, ktoré si splnili svoju povinnosť a zaslali NCZI výkaz, evidovali minulý rok celkovo 1 967 086 pacientiek a vykonali 3 919 700 gynekologických vyšetrení.
 
V priebehu roka gynekológovia zaevidovali 65 469 tehotných žien, čo je o 8% viac ako v roku 2013. Viac ako tretina boli ženy s rizikovým a ohrozeným tehotenstvom.
 
V roku 2014 užívalo antikoncepciu 269 586 žien, čo predstavuje 20,2% žien v reprodukčnom veku (15-49 rokov). Z nich 16,1 % (215 471 žien) užívalo hormonálnu antikoncepciu, čo je mierny pokles oproti roku 2013, kedy to bolo 16,2 % (219 004 žien). Počet užívateliek vnútromaternicovej antikoncepcie v roku 2014 bol 47 370, čo predstavuje 3,5 % žien vo veku 15-49 rokov. Ich počet vzrástol oproti roku 2013 o 130.
 
Pokiaľ ide o prvýkrát zistené onkologické ochorenia v gynekologických ambulanciách, v roku 2014 bol prvýkrát diagnostikovaný zhubný nádor prsníka v 2 364 prípadoch, čo predstavuje 8,5 z 10 000 žien. Prvýkrát zistený zhubný nádor maternicového krčka bol v 2 428 prípadoch, t.j. 8,7 z 10 000 žien.
 
Súčasťou vykazovania sú aj vyšetrenia, pri ktorých gynekológ zaevidoval podozrenie na ohrozenie násilím. V minulom roku gynekológovia hlásili 196 vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím, v tom 110 s fyzickými indikátormi, 39 s psychickými indikátormi a 47 s fyzickými aj psychickými indikátormi. Oproti roku 2013 celkový počet vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím vzrástol o 46 prípadov. Najviac vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím (77), zaznamenali gynekológovia v Trenčianskom kraji. Nasledovali Košický kraj (46 prípadov) a Žilinský kraj (30).