Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2015

Bratislava - 5. október 2016 – Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v najnovšom štatistickom prehľade Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2015, počet žien užívajúcich antikoncepciu klesá. Menej bolo aj prípadov žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím.
 
V uplynulom roku gynekológovia evidovali 1 947 464 pacientiek, z toho 67 742 bolo novo evidovaných tehotných žien. Tehotné ženy s rizikovým a ohrozeným tehotenstvom tvorili 34,5%. Najviac tehotných žien bolo v Košickom (12 496) a Bratislavskom kraji (11 254).
 
Celkovo ambulancie zaznamenali 3 394 529 návštev, v rámci ktorých vykonali 3 864 399 vyšetrení. Z onkologických ochorení bolo prvýkrát diagnostikovaných 5 741 zhubných nádorov rodidiel (20,6 na 10 000 žien), z toho bolo 2 488 zhubných nádorov krčka maternice (9,0 na 10 000 žien). Zhubný nádor prsníka bol prvýkrát zistený v 2 466 prípadoch (8,9 na 10 000 žien).
 
V roku 2015 užívalo antikoncepciu 246 366 žien, čo predstavuje 18,6 % žien v reprodukčnom veku (15-49 rokov). Z nich 14,8 % užívalo hormonálnu antikoncepciu a 3,4 % vnútromaternicovú antikoncepciu. Počet žien užívajúcich antikoncepciu v posledných rokoch klesá. Pokles vidno najmä v prípade hormonálnej antikoncepcie. Kým v roku 2007 ju užívalo 327 845 žien, v roku 2011 to bolo 283 110 a minulý rok už len 195 664 žien.

Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2015

Štatistický prehľad zachytáva aj počet žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím. V minulom roku gynekologické ambulancie nahlásili 152 prípadov. Najčastejšie sa tieto prípady vyskytli v Košickom kraji (53 žien) a Trenčianskom kraji (32).
 
Oproti roku 2014 sa celkový počet vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím znížil o 44 prípadov.