Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 20. december 2023 – Hormonálnu antikoncepciu berie na Slovensku čoraz menej žien. Kým v roku 2007 sa na ňu spoliehalo vyše 327-tisíc žien, vlani po nej siahlo už len 117-tisíc. Do starostlivosti gynekológov v minulom roku pribudlo 52 458 novoevidovaných tehotných žien. Takmer štvrtina z nich mala rizikovú graviditu.
 
Gynekologické a pôrodnícke ambulancie mali v minulom roku v evidencii 1 834 400 žien, z nich 52 458 boli novoevidované tehotné ženy. Rizikovú graviditu malo 24,8 % z nich.
 
Lekári zaznamenali vlani v ambulanciách 3 099 445 návštev pacientiek, z toho 52,8 % diagnosticko-terapeutických, 28,2 % preventívnych a 19,0 % návštev tehotných žien.
 
Na preventívnej gynekologickej prehliadke nebola ani polovica žien evidovaných v gynekologických ambulanciách (874 585 žien; 47,7 preventívnych návštev na 100 evidovaných žien). Medziročne vzrástol počet preventívnych návštev o 3,7 % a priblížil sa tak k predpandemickým hodnotám, avšak pri porovnaní s rokom 2009 (54,2 preventívnych návštev/100 evidovaných žien) bol zaznamenaný ich pokles o 12,0 %.
 
Počet preventívnych gynekologických návštev na 100 evidovaných žien v gynekologických a pôrodníckych ambulanciách za obdobie rokov 2009 – 2022

Pri návšteve gynekologicko-pôrodníckych ambulancií pacientky najčastejšie podstúpili ultrazvukové gynekologické vyšetrenie (1 139 340 vyšetrení), kolposkopické vyšetrenie (678 627) a onkocytologické vyšetrenie (652 127).
 
V roku 2022 užívalo antikoncepciu 157 396 žien (127,5 prípadov na 1 000 žien v reprodukčnom veku 15 – 49 rokov). Z nich prevažná väčšina (74,4 %) brala hormonálnu antikoncepciu, 23,3 % žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu a zvyšných 2,3 % žien užívalo iný typ antikoncepcie.
 
Pokles užívania antikoncepcie na Slovensku možno pozorovať už niekoľko rokov. Viditeľný je najmä pri hormonálnej antikoncepcii. Kým v roku 2007 užívalo hormonálnu antikoncepciu 327 845 žien (230,5 žien/100 žien v reprodukčnom veku), vlani evidovali gynekologické ambulancie už len 117 123 jej užívateliek (94,8/100).
 
Počet žien užívajúcich antikoncepciu na 1 000 žien v reprodukčnom veku, 1991 – 2022

Najčastejšie navštevovali ambulancie ženy v Žilinskom kraji (215,5 návštev/100 evidovaných žien) a Bratislavskom kraji (199,5/100), najmenej v Košickom kraji (133,8/100).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch zverejnených na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy.