Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2015

Bratislava, 24. október 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo pravidelnú publikáciu, ktorá sumarizuje štatistické údaje o pacientoch s diagnózou diabetes mellitus. Zo zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že v minulom roku sme zaznamenali najvyšší počet liečených diabetikov za posledných desať rokov.
 
V roku 2015 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných a liečených 345 475 diabetikov (161 133 mužov a 184 342 žien).
Z porovnania údajov z predchádzajúcich rokov vidno rastúci počet diabetikov. Oproti 2014 sa ich počet zvýšil o 6056 a v porovnaní s rokom 2006 ich bolo vlani až o 36 041 viac.
 
Z populácie liečených na diabetes mellitus malo vyše 90 % osôb cukrovku druhého typu. Toto ochorenie vzniká najčastejšie v dospelosti, alebo v starobe. Trpia naň najmä osoby s vyššou telesnou hmotnosťou a sedavým spôsobom života.
Diabetes prvého typu je typický skôr pre nižšie vekové skupiny a bol zaznamenaný u 7,3 % pacientov.
Tehotenská (gestačná) cukrovka, ktorá vzniká v tehotnosti v dôsledku hormonálnych zmien, sa v minulom roku vyskytla u 1 649 žien, čo je v porovnaní s rokom 2014 viac o 197 žien a od roku 2006 je to najvyšší počet vôbec.

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2015 G1 
 
V priebehu minulého roka pribudlo do evidencie ambulancií 21 909 novodiagnostikovaných cukrovkárov. V 84,5 % prípadoch išlo o diabetes druhého typu, ktorý bol zistený prevažne pacientom nad 50 rokov. Diabetes prvého typu bol diagnostikovaný u 6,7 % populácie. Najviac novodiagnostkovaných diabetikov tohto typu bolo u 30 až 34- ročných osôb.
 
V liečbe diabetikov pozorujeme nárast pacientov liečených inzulínom a perorálnymi antidiabetikami (PAD). Naopak klesá počet diabetikov liečených zavedením režimových opatrení ako redukcia hmotnosti, fyzická aktivita, odstránenie škodlivých návykov. U detí a mladistvých do 18 rokov prevláda liečba podávaním inzulínu, ktorá je nevyhnutá pri prvom type diabetes mellitus.
 
Z komplikácií a sprievodných chorôb spôsobených kolísaním hladiny glykémie sa najčastejšie u diabetikov vyskytovala artériová hypertenzia (u 56 % diabetikov), porucha metabolizmu lipidov (u 49 %) a diabetická neuropatia (u 25 %).