Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2015

Bratislava, 25. november 2016 – Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií, počet operovaných pacientov v nemocniciach v minulom roku klesol. Zvýšil sa však počet pacientov, ktorí sa podrobili operačnému výkonu v útvaroch jednodňovej starostlivosti.
 
V roku 2015 navštívilo chirurgické ambulancie 2 684 199 pacientov. Počas týchto návštev bolo uskutočnených 2 175 691 chirurgických zákrokov. Išlo najmä o chirurgické ošetrenie rán (339 699), odstránenie kožných a podkožných nádorov (118 559), chirurgické výkony pre hnisavé ochorenia kože a podkožia (115 256), repozície zlomenín a luxácií (32 159) a ošetrenie popálenín (26 125). V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet výkonov v chirurgických ambulanciách stúpol o 4,1 %.
 
V ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo zoperovaných 270 758 pacientov, ktorí podstúpili celkovo 275 776 chirurgických operácií. Počet operovaných pacientov sa oproti roku 2014 znížil o 3 892.
Deti a mladiství do 18 rokov absolvovali najčastejšie operácie oka, ucha a nosa (31,2 %), operácie muskuloskeletárneho systému (30,1 %), operácie tráviaceho systému (16,2 %) a operácie mužských pohlavných orgánov (8,1 %).
U dospelých pacientov prevládali operácie muskuloskeletárneho systému (28,0 %), operácie tráviacich orgánov (18,6 %) a operácie ženských pohlavných orgánov (16,0 %).

Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2015 G1

Ďalších 44 766 pacientov podstúpilo operácie v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci. Väčšinou to boli operácie po úraze (35 996 pacientov), nasledovali operácie pre náhle brušné príhody (5 929 pacientov) a pre náhle cievne príhody (1 387 pacientov).
 
Každoročne zaznamenávaný rastúci trend v počte operačných výkonov jednodňovej starostlivosti sa potvrdil aj v minulom roku. Operačnému výkonu v útvaroch jednodňovej starostlivosti sa podrobilo 211 416 pacientov, najviac v Bratislavskom (37 182) a Košickom kraji (32 285).
Oproti roku 2014 sa počet operovaných pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti zvýšil o 6 876 a v porovnaní s rokom 2013 až o 44 612 pacientov.

Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2015 G2 
 
U dospelých pacientov bolo najviac operačných výkonov jednodňovej starostlivosti v odbore chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia (68 374), oftalmológia (53 752) a gynekológia a pôrodníctvo (39 418).
Deti a mladiství boli v rámci jednodňovej starostlivosti najčastejšie operovaní v odbore otorinolaryngológia (10 269).