Webové služby na odosielanie údajov

Upozornenie: Webové služby pre príjem výkazov a hlásení NCZI boli zosúladené so Výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systéme verejnej správy a v tejto súvislosti došlo k menším úpravám príslušných dokumentov uverejnených nižšie.

Dokumenty


 
» Špecifikácia WS pre IS PZS (PDF, 692 kB)

Schémy


» Notification (WSDL, 2 kB)
 
» Reporting (WSDL, 10 kB)
 
» Reporting (XSD, 15 kB)
 
» Test ISZI Soap UI (XML, 28 kB)

Prezentácie


» Webové služby ISZI (PDF, 287 kB)


Dátum poslednej aktualizácie: 24.7.2018