Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky

Názov Kontakt Platnosť od /
Účinnosť od
Na
stiahnutie
Oznam
z dňa
Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky: Identifikátor zdravotníckeho zariadenia udajova.zakladna@nczisk.sk 1.6.2015/
1.8.2015
PDF Zmena platná od 1.8.2019
Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky: Hlavička a element „Zaznam“ dávky pre údajovú základňu Národného zdravotníckeho informačného systému udajova.zakladna@nczisk.sk V2
7.1.2016/
7.3.2016
V3
1.4.2017/
1.6.2017
PDF_V2
ChangeLog_V2


PDF_V3
ChangeLog_V3
Dopĺňa štandard .XSD schém:
1.4.2017 PDF_V3 nová verzia dokumentu; vypracovaná na základe aplikačnej praxe ChangeLog_V3 popisuje zmeny v dokumente PDF_V3 oproti predchádzajúcej verzii
Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky: Zasielanie a pomenovávanie XML dávok zo zdrojových registrov do údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému udajova.zakladna@nczisk.sk V2
8.8.2016/
8.10.2016
V3
1.4.2017/
1.6.2017

PDF_V2
ChangeLog_V2

PDF_V3
ChangeLog_V3
31.8.2015
Popisuje bezpečnú výmenu dát (XML) medzi NCZI* a zdrojovými registrami
1.4.2017 PDF_V3 nová verzia dokumentu; vypracovaná na základe rozšírenia aplikačnej praxe;ChangeLog_V3 popisuje zmeny v dokumente PDF_V3 oproti prechádzajúcej verzii
*NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií