Číselníky zdravotníckej informatiky

* - Preberané číselníky v zmysle vyhlášky č. 107/2015 Z.z.

** - Nie je záväzný v zmysle vyhlášky č. 107/2015 Z.z.Identifikátor Názov číselníka Účinnosť od
Na
stiahnutie
Oznam
z dňa
1.3.158.00165387.100.10.3 Stav kategorizácie 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.4 Stav registrácie 21.3.2016
1.3.158.00165387.100.10.9 Povolenie viacnásobnej preskripcie 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.10 Skupina omamných a psychotropných látok 28.12.2015
1.3.158.00165387.100.10.13 Lieková forma 16.08.2021
1.3.158.00165387.100.10.22 Typ liekového upozornenia 1.4.2019
1.3.158.00165387.100.10.24 Zoznam zdravotníckej techniky ** 01.08.2021
1.3.158.00165387.100.10.25 Zoznam diagnóz 01.01.2022
1.3.158.00165387.100.10.26 Zoznam zdravotných výkonov 01.10.2021
1.3.158.00165387.100.10.27 Funkcia zdravotníckeho pracovníka ** 01.02.2021
1.3.158.00165387.100.10.29 Typ kontaktnej osoby 1.9.2019
1.3.158.00165387.100.10.30 Okolnosti merania krvného tlaku 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.31 Dôvod ukončenia a dočasného pozastavenia registrácie 1.5.2019
1.3.158.00165387.100.10.32 Charakter očkovania 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.34 Zdravotnícka odbornosť 1.6.2021
1.3.158.00165387.100.10.35 Druh očkovaní 23.12.2020
1.3.158.00165387.100.10.36 Typ očkovania 1.3.2020
1.3.158.00165387.100.10.37 Druh odbornej činnosti 1.7.2017
1.3.158.00165387.100.10.38 Druh zariadenia v zdravotníctve 1.4.2021
1.3.158.00165387.100.10.39 Odborné zameranie v zariadení 1.6.2020
1.3.158.00165387.100.10.40 Zdravotnícke povolanie 01.09.2021
1.3.158.00165387.100.10.41 Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve 1.6.2020
1.3.158.00165387.100.10.42 Právna forma organizácie * 1.8.2020
1.3.158.00165387.100.10.43 Samosprávny kraj * 1.11.2019
1.3.158.00165387.100.10.44 Lokálna štatistická územná jednotka 1 - okres * 1.11.2019
1.3.158.00165387.100.10.45 Lokálna štatistická územná jednotka 2 - obec * 1.1.2019
1.3.158.00165387.100.10.51 Krajina OSN * 1.8.2020
1.3.158.00165387.100.10.52 Laboratórne položky 26.4.2021
1.3.158.00165387.100.10.53 Identifikátor * 21.3.2019
1.3.158.00165387.100.10.54 Príbuzenský stav * 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.55 Pohlavie * 1.5.2020
1.3.158.00165387.100.10.56 Rodinný stav * 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.57 Existenčný stav * 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.58 Druhy nežiaducich reakcií 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.59 Titul za menom * 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.63 Typ zainteresovanej osoby * 1.5.2019
1.3.158.00165387.100.10.66 Typy krvných skupín 1.4.2018
1.3.158.00165387.100.10.67 Typ platiteľa zdravotného poistenia 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.68 Dôvod ukončenia zdravotného poistenia 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.75 Druh adresy * 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.76 Typ telefónneho čísla * 1.5.2020
1.3.158.00165387.100.10.77 Typ zdravotného poistenia 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.83 Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém 25.10.2021
1.3.158.00165387.100.10.86 Titul pred menom * 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.87 Meracie jednotky pre zdravotnícku informatiku 01.09.2021
1.3.158.00165387.100.10.90 Spôsob podania 12.07.2021
1.3.158.00165387.100.10.91 Spôsob úhrady za dietetické potraviny 28.6.2021
1.3.158.00165387.100.10.92 Spôsob úhrady za zdravotnícke pomôcky 24.10.2016
1.3.158.00165387.100.10.93 Typ vzorky, alebo biologického materiálu 1.6.2021
1.3.158.00165387.100.10.94 Viazanosť na lekársky predpis 4.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.95 Zásahové územie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.96 Skupiny limitov dietetických potravín 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.104 Spôsob úhrady za liek 5.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.105 Indikačná skupina 4.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.112 Skratky výrobcov dietetických potravín 28.6.2021
1.3.158.00165387.100.10.114 Typy doplňujúcich informácií 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.115 Anatomické miesta 1.8.2017
1.3.158.00165387.100.10.116 Dôvod nevykonania očkovania 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.117 Fázy menštruačného cyklu 5.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.118 Kategória výsledku laboratórneho vyšetrenia 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.119 Typ platiteľa za laborátorne vyšetrenie 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.120 Reakcie po očkovaní 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.121 Spôsob odberu laboratórnej vzorky 1.7.2016
1.3.158.00165387.100.10.122 Transportné obaly laboratórnej vzorky 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.123 Urgentnosť vyšetrenia 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.124 Skratky držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku, skratky výrobcov 25.10.2021
1.3.158.00165387.100.10.125 Skratky výrobcov zdravotníckych pomôcok 25.10.2021
1.3.158.00165387.100.10.126 Druh zdravotníckych pomôcok a implantátov 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.132 Metódy merania krvného tlaku 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.145 Aplikačná forma dietetickej potraviny 28.6.2021
1.3.158.00165387.100.10.149 Kód zriaďovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a inej organizácie v zdravotníctve 01.10.2020
1.3.158.00165387.100.10.150 PSČ * 1.6.2016
1.3.158.00165387.100.10.151 Právny vzťah zdravotníckeho pracovníka 1.11.2020
1.3.158.00165387.100.10.155 Typ indikátora kvality 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.156 Oblasti indikátora kvality 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.157 Nesprávny spôsob životosprávy, životný štýl 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.158 Alergény 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.159 Prejavy nežiaducich reakcií 1.7.2019
1.3.158.00165387.100.10.161 Zoznam komponentov 13.09.2021
1.3.158.00165387.100.10.164 Originalita lieku 4.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.171 Spôsoby určenia dátumu pôrodu 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.188 Základná jednotka pre zdravotnícku informatiku 01.09.2021
1.3.158.00165387.100.10.189 Typ jednotky pre zdravotnícku informatiku 16.2.2021
1.3.158.00165387.100.10.190 Predpona pre zdravotnícku informatiku 1.6.2016
1.3.158.00165387.100.10.191 Konverzia jednotky pre zdravotnícku informatiku 01.09.2021
1.3.158.00165387.100.10.197 Skupiny liekovej formy 1.7.2016
1.3.158.00165387.100.10.198 Farmaceutická surovina 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.201 Typ doplňujúceho údaja kontraindikácie 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.202 Hodnotenie interakcie 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.203 Hodnotenie kontraindikácie 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.204 Kvalita zdroja 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.205 Jednotka meny * 21.3.2019
1.3.158.00165387.100.10.206 Typ dávkovania 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.207 Typ doplňujúceho údaja interakcie 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.208 Typ liekovej alergie 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.209 Závažnosť varovania interakcie 9.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.211 Merná jednotka zdravotníckej pomôcky 1.8.2020
1.3.158.00165387.100.10.212 Trieda zdravotníckej pomôcky 12.9.2016
1.3.158.00165387.100.10.213 Typ identifikačného predmetu 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.222 Právny základ odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka 1.10.2018
1.3.158.00165387.100.10.223 Typ odboru odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka 1.2.2018
1.3.158.00165387.100.10.225 Typ starostlivosti pri výkone zdravotníckeho povolania 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.226 Zaradenie do evidenčného počtu 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.228 Titul pred menom zdravotníckeho pracovníka 1.7.2021
1.3.158.00165387.100.10.229 Titul za menom zdravotníckeho pracovníka 1.11.2021
1.3.158.00165387.100.10.230 Profesijný titul zdravotníckeho pracovníka 1.10.2019
1.3.158.00165387.100.10.231 Druh licencie zdravotníckeho pracovníka 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.232 Dôvod ukončenia a pozastavenia platnosti licencie 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.233 Závažnosť kontraindikácie 9.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.235 Špecifikácia odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 1.10.2019
1.3.158.00165387.100.10.236 Typ zákonného zástupcu 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.237 Indikácia 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.239 Ekonomická činnosť * 1.2.2020
1.3.158.00165387.100.10.240 Inštitucionálne subsektory ESÚ 2010 * 1.12.2019
1.3.158.00165387.100.10.241 Druh vlastníctva * 1.12.2019
1.3.158.00165387.100.10.242 Orgány ústrednej štátnej správy * 1.8.2020
1.3.158.00165387.100.10.243 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony * 1.6.2015
1.3.158.00165387.100.10.248 Mikroorganizmus 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.249 Dostupnosť lieku v SR 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.250 Dostupnosť lieku v lekárni 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.251 Spôsob platby 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.252 Spôsob doručenia 1.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.253 Plánovaná zdravotná starostlivosť podľa čakacieho zoznamu 1.7.2016
1.3.158.00165387.100.10.254 Typ klinického údaja ** 1.2.2019
1.3.158.00165387.100.10.255 Sesterské diagnózy ** 1.1.2019
1.3.158.00165387.100.10.256 Modalita zobrazovacieho vyšetrenia ** 1.5.2020
1.3.158.00165387.100.10.257 Dôvod prístupu k zdravotnej dokumentácii ** 1.7.2020
1.3.158.00165387.100.10.258 Národnosť ** 1.9.2020
1.3.158.00165387.100.10.265 Dôvod pracovnej neschopnosti ** 1.11.2021
1.3.158.00165387.100.10.267 Vitalita ** 1.11.2021
1.3.158.00165387.100.10.323 Objednanie - dôvod ukončenia ** 1.1.2019
1.3.158.00165387.100.10.324 Objednanie – vyšetrenie ** 1.1.2019
1.3.158.00165387.100.10.325 Dohody o zastupovaní ** 1.2.2019
1.3.158.00165387.100.10.326 Dohody o zdravotnej starotlivosti ** 1.4.2020

Dátum poslednej aktualizácie: 04.11.2021