Číselníky zdravotníckej informatiky

* - Preberané číselníky v zmysle vyhlášky č. 107/2015 Z.z.

** - Nie je záväzný v zmysle vyhlášky č. 107/2015 Z.z.Identifikátor Názov číselníka Účinnosť od
Na
stiahnutie
Oznam
z dňa
1.3.158.00165387.100.10.3 Stav kategorizácie 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.4 Stav registrácie 21.03.2016
1.3.158.00165387.100.10.9 Povolenie viacnásobnej preskripcie 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.10 Skupina omamných a psychotropných látok 28.12.2015
1.3.158.00165387.100.10.13 Lieková forma 11.04.2022
1.3.158.00165387.100.10.22 Typ liekového upozornenia 01.04.2019
1.3.158.00165387.100.10.24 Zoznam zdravotníckej techniky ** 01.08.2021
1.3.158.00165387.100.10.25 Zoznam diagnóz 01.03.2022
1.3.158.00165387.100.10.26 Zoznam zdravotných výkonov 25.03.2022
1.3.158.00165387.100.10.27 Funkcia zdravotníckeho pracovníka ** 01.04.2022
1.3.158.00165387.100.10.29 Typ kontaktnej osoby 01.09.2019
1.3.158.00165387.100.10.30 Okolnosti merania krvného tlaku 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.31 Dôvod ukončenia a dočasného pozastavenia registrácie 01.05.2019
1.3.158.00165387.100.10.32 Charakter očkovania 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.34 Zdravotnícka odbornosť 01.05.2022
1.3.158.00165387.100.10.35 Druh očkovaní 23.12.2020
1.3.158.00165387.100.10.36 Typ očkovania 01.03.2020
1.3.158.00165387.100.10.37 Druh odbornej činnosti 01.07.2017
1.3.158.00165387.100.10.38 Druh zariadenia v zdravotníctve 01.04.2021
1.3.158.00165387.100.10.39 Odborné zameranie v zariadení 01.06.2020
1.3.158.00165387.100.10.40 Zdravotnícke povolanie 01.04.2022
1.3.158.00165387.100.10.41 Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve 01.06.2020
1.3.158.00165387.100.10.42 Právna forma organizácie * 01.08.2020
1.3.158.00165387.100.10.43 Samosprávny kraj * 01.11.2019
1.3.158.00165387.100.10.44 Lokálna štatistická územná jednotka 1 - okres * 01.11.2019
1.3.158.00165387.100.10.45 Lokálna štatistická územná jednotka 2 - obec * 01.01.2019
1.3.158.00165387.100.10.51 Krajina OSN * 01.08.2020
1.3.158.00165387.100.10.52 Laboratórne položky 26.04.2021
1.3.158.00165387.100.10.53 Identifikátor * 21.03.2019
1.3.158.00165387.100.10.54 Príbuzenský stav * 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.55 Pohlavie * 01.05.2020
1.3.158.00165387.100.10.56 Rodinný stav * 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.57 Existenčný stav * 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.58 Druhy nežiaducich reakcií 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.59 Titul za menom * 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.63 Typ zainteresovanej osoby * 01.05.2019
1.3.158.00165387.100.10.66 Typy krvných skupín 01.04.2018
1.3.158.00165387.100.10.67 Typ platiteľa zdravotného poistenia 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.68 Dôvod ukončenia zdravotného poistenia 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.75 Druh adresy * 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.76 Typ telefónneho čísla * 01.05.2020
1.3.158.00165387.100.10.77 Typ zdravotného poistenia 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.83 Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém 25.04.2022
1.3.158.00165387.100.10.86 Titul pred menom * 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.87 Meracie jednotky pre zdravotnícku informatiku 01.09.2021
1.3.158.00165387.100.10.90 Spôsob podania 28.03.2022
1.3.158.00165387.100.10.91 Spôsob úhrady za dietetické potraviny 28.06.2021
1.3.158.00165387.100.10.92 Spôsob úhrady za zdravotnícke pomôcky 24.10.2016
1.3.158.00165387.100.10.93 Typ vzorky, alebo biologického materiálu 01.06.2021
1.3.158.00165387.100.10.94 Viazanosť na lekársky predpis 04.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.95 Zásahové územie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.96 Skupiny limitov dietetických potravín 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.104 Spôsob úhrady za liek 05.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.105 Indikačná skupina 04.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.112 Skratky výrobcov dietetických potravín 28.12.2021
1.3.158.00165387.100.10.114 Typy doplňujúcich informácií 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.115 Anatomické miesta 01.05.2022
1.3.158.00165387.100.10.116 Dôvod nevykonania očkovania 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.117 Fázy menštruačného cyklu 05.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.118 Kategória výsledku laboratórneho vyšetrenia 01.12.2021
1.3.158.00165387.100.10.119 Typ platiteľa za laborátorne vyšetrenie 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.120 Reakcie po očkovaní 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.121 Spôsob odberu laboratórnej vzorky 01.07.2016
1.3.158.00165387.100.10.122 Transportné obaly laboratórnej vzorky 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.123 Urgentnosť vyšetrenia 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.124 Skratky držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku, skratky výrobcov 25.04.2022
1.3.158.00165387.100.10.125 Skratky výrobcov zdravotníckych pomôcok 25.04.2022
1.3.158.00165387.100.10.126 Druh zdravotníckych pomôcok a implantátov 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.132 Metódy merania krvného tlaku 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.145 Aplikačná forma dietetickej potraviny 28.6.2021
1.3.158.00165387.100.10.149 Kód zriaďovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a inej organizácie v zdravotníctve 01.10.2020
1.3.158.00165387.100.10.150 PSČ * 01.06.2016
1.3.158.00165387.100.10.151 Právny vzťah zdravotníckeho pracovníka 01.11.2020
1.3.158.00165387.100.10.155 Typ indikátora kvality 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.156 Oblasti indikátora kvality 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.157 Nesprávny spôsob životosprávy, životný štýl 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.158 Alergény 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.159 Prejavy nežiaducich reakcií 01.7.2019
1.3.158.00165387.100.10.161 Zoznam komponentov 14.03.2022
1.3.158.00165387.100.10.164 Originalita lieku 04.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.171 Spôsoby určenia dátumu pôrodu 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.188 Základná jednotka pre zdravotnícku informatiku 01.09.2021
1.3.158.00165387.100.10.189 Typ jednotky pre zdravotnícku informatiku 16.02.2021
1.3.158.00165387.100.10.190 Predpona pre zdravotnícku informatiku 01.06.2016
1.3.158.00165387.100.10.191 Konverzia jednotky pre zdravotnícku informatiku 01.09.2021
1.3.158.00165387.100.10.197 Skupiny liekovej formy 01.07.2016
1.3.158.00165387.100.10.198 Farmaceutická surovina 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.201 Typ doplňujúceho údaja kontraindikácie 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.202 Hodnotenie interakcie 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.203 Hodnotenie kontraindikácie 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.204 Kvalita zdroja 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.205 Jednotka meny * 21.03.2019
1.3.158.00165387.100.10.206 Typ dávkovania 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.207 Typ doplňujúceho údaja interakcie 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.208 Typ liekovej alergie 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.209 Závažnosť varovania interakcie 09.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.211 Merná jednotka zdravotníckej pomôcky 01.08.2020
1.3.158.00165387.100.10.212 Trieda zdravotníckej pomôcky 28.02.2022
1.3.158.00165387.100.10.213 Typ identifikačného predmetu 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.222 Právny základ odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka 01.10.2018
1.3.158.00165387.100.10.223 Typ odboru odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka 01.05.2022
1.3.158.00165387.100.10.225 Typ starostlivosti pri výkone zdravotníckeho povolania 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.226 Zaradenie do evidenčného počtu 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.228 Titul pred menom zdravotníckeho pracovníka 01.03.2022
1.3.158.00165387.100.10.229 Titul za menom zdravotníckeho pracovníka 01.11.2021
1.3.158.00165387.100.10.230 Profesijný titul zdravotníckeho pracovníka 01.05.2022
1.3.158.00165387.100.10.231 Druh licencie zdravotníckeho pracovníka 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.232 Dôvod ukončenia a pozastavenia platnosti licencie 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.233 Závažnosť kontraindikácie 09.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.235 Špecifikácia odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 01.10.2019
1.3.158.00165387.100.10.236 Typ zákonného zástupcu 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.237 Indikácia 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.239 Ekonomická činnosť * 01.02.2020
1.3.158.00165387.100.10.240 Inštitucionálne subsektory ESÚ 2010 * 01.12.2019
1.3.158.00165387.100.10.241 Druh vlastníctva * 01.12.2019
1.3.158.00165387.100.10.242 Orgány ústrednej štátnej správy * 01.05.2022
1.3.158.00165387.100.10.243 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony * 01.06.2015
1.3.158.00165387.100.10.244 Fakulty 01.04.2022
1.3.158.00165387.100.10.248 Mikroorganizmus 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.249 Dostupnosť lieku v SR 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.250 Dostupnosť lieku v lekárni 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.251 Spôsob platby 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.252 Spôsob doručenia 01.11.2015
1.3.158.00165387.100.10.253 Plánovaná zdravotná starostlivosť podľa čakacieho zoznamu 01.07.2016
1.3.158.00165387.100.10.254 Typ klinického údaja ** 01.02.2019
1.3.158.00165387.100.10.255 Sesterské diagnózy ** 01.01.2019
1.3.158.00165387.100.10.256 Modalita zobrazovacieho vyšetrenia ** 01.05.2020
1.3.158.00165387.100.10.257 Dôvod prístupu k zdravotnej dokumentácii ** 01.07.2020
1.3.158.00165387.100.10.258 Národnosť ** 01.09.2020
1.3.158.00165387.100.10.265 Dôvod pracovnej neschopnosti ** 01.01.2022
1.3.158.00165387.100.10.266 Stupeň dosiahnutého vzdelania 01.01.2022
1.3.158.00165387.100.10.267 Vitalita ** 01.11.2021
1.3.158.00165387.100.10.323 Objednanie - dôvod ukončenia ** 01.01.2019
1.3.158.00165387.100.10.324 Objednanie – vyšetrenie ** 01.01.2019
1.3.158.00165387.100.10.325 Dohody o zastupovaní ** 01.02.2019
1.3.158.00165387.100.10.326 Dohody o zdravotnej starotlivosti ** 01.04.2020

Dátum poslednej aktualizácie: 29.04.2022