Objednávky za rok 2011

Číslo
objednávky
Predmet objednávky Cena Dodávateľ
Dátum vystavenia
objednávky
1/2011 Servisné práce 200,00 Asseco Solutions, a.s. 17.1.2011
2/2011 Čistenie kanalizácie 250,00 Miroslav Marek 17.1.2011
3/2011 Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia 70,00 DIPO - Stanislav Ševčík 20.1.2011
4/2011 Zabezpečenie aplikačného a pozáručného servisu pre ISZI 10 681,20 Softec, s.r.o. 15.2.2011
5/2011 Konzultačné služby 200,00 Asseco Solutions, a.s. 16.2.2011
6/2011 Väzba bulletinu SlLK - INFOMEDLIB č. 2 30,00 Ivana - Zlatica Várošová 24.2.2011
7/2011 Papier 137,00 Volf 3.3.2011
8/2011 Zabezpečenie aplikačného a pozáručného servisu pre ISZI 10 621,00 Softec, spol. s r.o. 10.3.2011
9/2011 Preukaz používateľa 20,00 Cosmotron Slovakia, s.r.o. 15.3.2011
10/2011 Odborná revízia komínov 30,00 Kominárstvo s.r.o. 15.3.2011
11/2011 Pneumatiky a prezutie 150,00 PNEU, s.r.o. 23.3.2011
12/2011 Pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS 115,76 AMG, s.r.o. 23.3.2011
13/2011 Kancelárske, čistiace a hygienické potreby 2 509,13 3P plus, s.r.o. 30.3.2011
14/2011 Doplnenie knižničného fondu 320,70 Kníhkupectvo vydavateľstva Osveta 30.3.2011
S042011 Jedálne kupóny 8 715,30 LE CHEQUE DÉJEUNER s.r.o. 23.3.2011
15/2011 Uverejnenie inzerátu 252,00 PEREX, a.s. 31.3.2011
16/2011 Zabezpečenie činností BOZP a PO za obdobie od 1.4.2011 do 30.6.2011 493,74 JUHO Servis s r.o. 31.3.2011
17/2011 Komponenty IKT v zmysle formuláru predloženého v procese VO 3301,80 Bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 4.4.2011
18/2011 Doplnenie knižničného fondu 47,70 Slovart 11.4.2011
19/2011 Šasi diskového poľa SUN Stor Edge 3500 790,00 Tempest, a.s. 14.4.2011
20/2011 Zabezpečenie aplikačného pozáručného servisu pre ISZI v období 1.-15.4.2011 3 498,44 Softec, spol s r.o. 14.4.2011
S052011 Jedálne kupóny 10 018,80 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 21.4.2011
S062011 Jedálne kupóny 10 164,00 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 30.5.2011
S072011 Jedálne kupóny 9 240,00 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 1.7.2011
S082011 Jedálne kupóny 10 164,00 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 25.7.2011
S092011 Jedálne kupóny 9 108,00 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 25.8.2011
S102011 Jedálne kupóny 8 870,00 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 29.9.2011
S112011 Jedálne kupóny 8 514,00 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 27.10.2011
S122011 Jedálne kupóny 9 078,30 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 29.11.2011