Linka 0800 221 234 končí, informácie o COVID-19 bude naďalej poskytovať Call Centrum NCZI

Infolinka 0800 221 234 o víruse COVID-19, ktorú prevádzkovalo Národné centrum zdravotníckych informácií končí. Deje sa tak v súvislosti s poklesom hovorov, rušením epidemiologických opatrení a ukončením núdzového stavu. Všeobecno-organizačné informácie o COVID-19 bude 24 hodín denne naďalej poskytovať Call Centrum NCZI na telefónnom čísle 02/ 32 35 30 30.
 
Ukončenie prevádzky infolinky 0800 221 234 je naplánované na nedeľu 14. 6. 2020 o polnoci (23:59:59 h). Služby Call Centra NCZI na linke 02/ 32 35 30 30, ktoré pokrýva celú agendu NCZI, sa rozšíria o poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19 v nonstop prevádzke. Služba začne fungovať 15. 6. 2020 od 00:00:00 h.
 
Infolinku 0800 221 234 spustilo NCZI v čase vzniku pandémie COVID-19 ako operatívnu reakciu na vzniknutú situáciu. Na jej prevádzke linke sa podieľali pracovníci Call Centra NCZI, s ktorými dobrovoľne spolupracovalo v čase najväčšej krízy cca 200 študentov lekárskej fakulty, informácie podávali aj v anglickom jazyku.