Kontakty

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1

Osobné podanie žiadosti o vydanie preukazu ePZP:
pondelok - piatok 9.00 h - 16.00 h

Národné centrum zdravotníckych informácií - pobočka Zvolen
E. P. Voljanského 9950/1
960 01 Zvolen - Tepličky

Osobné podanie žiadosti o vydanie preukazu ePZP:
pondelok - štvrtok 8.00 h - 15.00 h
piatok 8.00 h - 14.00 h

IČO:00165387
DIČ:2020830119
email:nczisk@nczisk.sk

CALL CENTRUM
(pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva a lekárov, ktorí sa chcú pripojiť do systému)
Počas pracovných dní od 7.00 h do 16.00 h
tel.:02/32 35 30 30
Kontaktný formulár
URL:Call centrum

Spojovateľ
tel.:02/57 269 111

Podateľňa pre zasielanie štatistických výkazov

email:podatelna@nczisk.sk

Sekretariát riaditeľa NCZI

tel.:02/57 269 710
 02/57 269 711
fax.:02/52 635 490
email:sekretariat@nczisk.sk
URL:www.nczisk.sk


Kontakt pre médiá

Mgr. Boris Chmel
hovorca
mobil:0910 917 444
email:boris.chmel@nczisk.sk

Mgr. Diana Dúhová
mobil:0911 114 487
email:diana.duhova@nczisk.sk

Poskytovanie informácií
Jana Ridarčiková
tel.:02/57 269 717
email:info@nczisk.sk

Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1

email:sllk@nczisk.sk
URL:www.sllk.sk

Požičovňa
tel:02/57 269 792
email:pozicovna@nczisk.sk

Študovňa časopisov
tel:02/57 269 799
email:studovna@nczisk.sk

Rešeršné služby
tel:02/57 269 823
email:irina.fialkova@nczisk.sk

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)
tel:02/57 269 702
email:mvs@nczisk.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 22.02.2018