Očkovanie detí proti vírusu HPV

Interaktívna prezentácia ilustruje trend zaočkovanosti detí proti ľudskému papilomavírusu (HPV) plne alebo čiastočne hradenými vakcínami z verejného zdravotného poistenia. Informuje o zaočkovanosti detí narodených v rokoch 2006 až 2010 podľa pohlavia, podľa roku narodenia a roku očkovania v členení podľa jednotlivých krajov SR a tiež o celkovej spotrebe vakcín proti HPV.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje

Dátový zdroj: Údaje o úhrade vakcín proti HPV zo zdravotných poisťovní
 Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických
 potravinách L (MZ SR) 1-04
 Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a
 dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
 L (MZ SR) 2-04


Interaktívne výstupy (infografiky)
Dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2024