Výstupy z Národného onkologického registra Slovenskej republiky (NOR SR)

Vďaka dlhoročnej, viac ako 40-ročnej existencii Národného onkologického registra Slovenskej republiky (NOR SR), spracované údaje umožňujú sledovanie geografických a časových trendov výskytu onkologických ochorení na Slovensku. Spracované dáta a ich analýza sú podkladom pre preventívne opatrenia ako aj intervenčné aktivity v rámci zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov.


Dátum poslednej aktualizácie: 29.11.2019