Incidencia zhubných nádorov

Publikácia obsahuje štandardné výstupy v absolútnych a relatívnych ukazovateľoch, ktoré sa týkajú výskytu, klinických štádií, úmrtnosti a prevalencie zhubných nádorov v rámci celej Slovenskej republiky, jej krajov a okresov. Podkladom analyzovaných výstupov sú: hlásenie zhubného nádoru a príslušná zdravotná dokumentácia (napr. prepúšťacia správa), kontrolné hlásenie zhubného nádoru a list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí u všetkých pacientov v SR, ktorým bol podľa MKCH-10 diagnostikovaný zhubný nádor (C00 – C97), karcinóm in situ (D00 – D09), nádor neurčitého alebo neznámeho správania (D37 – D48), nezhubný nádor CNS (D32, D33) alebo nezhubný nádor endokrinných žliaz (D35).

Dátový zdroj: Národný onkologický register SR

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2014
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2014 (XLS, 1,0 MB) (1,0 MB) Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2014 (ODS, 900 kB) (900 kB) Dátum publikovania 28.4.2023

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2013
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2013 (XLS, 1,2 MB) (1,2 MB) Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2013 (ODS, 920 kB) (920 kB) Dátum publikovania 28.4.2023

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012 (PDF, 5,4 MB) (5,4 MB) Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012 (XLS, 2,7 MB) (2,7 MB) Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2012 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované 24.3.2021

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011 (PDF, 5,1 MB) (5,1 MB) Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011 (XLS, 1,7 MB) (1,7 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010 (PDF, 1,8 MB) (1,8 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2009
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2009 (PDF, 2,2 MB) (2,2 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2008
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2008 (PDF, 1,4 MB) (1,4 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007 (PDF, 4,1 MB) (4,1 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2006
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2006 (PDF, 2,7 MB) (2,7 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2005
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2005 (PDF, 1,8 MB) (1,8 MB)

 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2004
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2004 (PDF, 5,5 MB) (5,5 MB) • Epidemiológia zhubných nádorov v Slovenskej republike v r. 1971 – 2003
  Epidemiológia zhubných nádorov v Slovenskej republike v r. 1971 – 2003 (PDF, 8,8 MB) (8,8 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 02.05.2023