Očakávaný počet novodiagnostikovaných zhubných nádorov v SR v rokoch 2017-2021

Infografiky prezentujú v interaktívnej podobe očakávané počty novodiagnostikovaných prípadov zhubných nádorov v Slovenskej republike v základnom triedení podľa skupín diagnóz a konkrétnych diagnóz MKCH-10, pohlavia a vekových skupín.
Na výpočet očakávaného počtu novodiagnostikovaných zhubných nádorov boli použité údaje zdravotných poisťovní o uhradenej zdravotnej starostlivosti na základe vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej pacientom a údaje Štatistického úradu SR o úmrtiach obyvateľov Slovenska. 

Prezentované infografiky dopĺňajú informácie týkajúce sa výskytu zhubných nádorov v Slovenskej republike, ktoré spracováva Národný onkologický register Slovenskej republiky. Výstupy z Národného onkologického registra Slovenskej republiky sú prezentované TU


Dátum poslednej aktualizácie: 25.01.2023