Rebríčky spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike do roku 2020

Publikačné tabuľkové výstupy zobrazujú rebríček spotreby humánnych liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku za jednotlivé štvrťroky a následne kumulatívne údaje za celý rok. K dispozícii je viac spracovaných rebríčkov, a to za všetky typy výdaja liekov spolu a osobitne za vybrané typy výdaja. Radenie v rebríčkoch je podľa vydaného množstva liekov.
 
Od 1. 1. 2020 sa zmenila štruktúra zverejňovaných údajov v nadväznosti na Program publikovania štatistických výstupov pre rok 2020. Údaje spracované za rok 2020 a ďalšie roky sa zverejňujú priebežne na štvrťročnej báze na úroveň kódov liekov vyjadrených v počte balení. Dôvodom je minimalizácia rizika nepriamej identifikácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, resp. informácie chránenej obchodným tajomstvom týkajúcej sa cien dojednaných medzi držiteľmi registrácie a distribútormi.

Periodicita: štvrťročne
 • Rebríček spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike
  • 1. - 4. štvrťrok 2020 (778 kB) (894 kB) Aktualizované: 22.09.2021
  • 1. - 4. štvrťrok 2019 (5,3 MB) (7,5 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2018 (6,8 MB) (8,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov hradených z verejného zdravotného poistenia
  • 1. - 4. štvrťrok 2020 (411 kB) (488 kB) Aktualizované: 22.09.2021

  • Poznámka: Od r. 2020 zahŕňa rebríček aj lieky s osobitným spôsobom úhrady

  • 1. - 4. štvrťrok 2019 (2,7 MB) (4,0 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2018 (3,1 MB) (4,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov predaných z verejnej lekárne bez receptu občanom
  • 1. - 4. štvrťrok 2020 (447 kB) (452 kB) Dátum publikovania: 29.04.2021
  • 1. - 4. štvrťrok 2019 (1,3 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2018 (1,7 MB) (2,3 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

 • Rebríček spotreby humánnych liekov vydaných z verejnej lekárne na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia
  • 1. - 4. štvrťrok 2020 (535 kB) (524 kB) Dátum publikovania: 29.04.2021
  • 1. - 4. štvrťrok 2019 (1,3 MB) (1,7 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
  • 1. - 4. štvrťrok 2018 (2,0 MB) (2,6 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019
 
Dátum poslednej aktualizácie: 23.09.2021