Choroby dýchacej sústavy v špecializovaných ambulanciách

Výstupy poskytujú údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb s tuberkulózou aj netuberkulóznymi ochoreniami dýchacej sústavy, o počte sledovaných s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest a pneumóniou v ambulanciách pneumológie a ftizeológie Slovenskej republiky. Tému možno doplniť údajmi o počte osôb s bronchiálnou astmou evidovaných v ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie, ktoré sú dostupné v téme Imunológia a alergiológia.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 6,3 MB) (6,3 MB) Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013 – 2021 (ODS, 244 kB) (244 kB) Dátum publikovania: 11.08.2022

 • Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017
  Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (PDF, 638 kB) (638 kB) Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (XLSX, 68 kB) (68 kB) Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017 (ODS, 50 kB) (50 kB)

 • Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016
  Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 (PDF, 364 kB) (364 kB) Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 (XLSX, 55 kB) (55 kB) Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 (ODS, 41 kB) (41 kB)

 • Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015
  Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015 (PDF, 521 kB) (521 kB)

 • Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014
  Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 (PDF, 323 kB) (323 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 11.08.2022