Choroby dýchacej sústavy v špecializovaných ambulanciách

Výstupy poskytujú údaje o počte návštev, vyšetrení a počte dispenzarizovaných osôb s tuberkulózou aj netuberkulóznymi ochoreniami dýchacej sústavy, o počte sledovaných s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest a pneumóniou v ambulanciách pneumológie a ftizeológie Slovenskej republiky. Tému možno doplniť údajmi o počte osôb s bronchiálnou astmou evidovaných v ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie, ktoré sú dostupné v téme Imunológia a alergiológia.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013 – 2020
  • (6,3 MB) (217 kB) Dátum publikovania: 21.09.2021

 • Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2017
  (638 kB) (68 kB) (50 kB)

 • Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016
  (364 kB) (55 kB) (41 kB)

 • Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015
  (521 kB)

 • Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014
  (323 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 22.09.2021