Ročné výkazy za rok 2011


» Výberové kritéria pre vykazovaciu povinnosť spravodajských jednotiek (PDF, 253 kB)

» Prehľad výkazov, ku ktorým je pripravený aplikačný program na vytvorenie výkazu vo formáte XML
(PDF, 89 kB)


»
Metodické pokyny k hláseniu o zdravotníckej technike R 3-01 (PDF, 267 kB)

Termín doručenia všetkých výkazov je 29. februára 2012 ( mimo výkazu R 3-01, ktorý má termín 15. marca 2012 a výkazu E 2-01, ktorý má termín 15. apríla 2012).

Na otvorenie súborov .pdf potrebuje mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.

P.č.
Označenie
výkazov
Názov
Elektronická
verzia
formulárov
Formuláre
pre tlač
XML dátové
rozhranie
Verzia
XML
(dátum)
1. A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie A01.zip A01.pdf iszi_A01.xsd
doc_A01.html
zmena_A01.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
2. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A02.zip A02.pdf iszi_A02.xsd
doc_A02.html
zmena_A02.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
3. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A03.zip A03.pdf iszi_A03.xsd
doc_A03.html
zmena_A03.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
4. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A04.zip A04.pdf iszi_A04.xsd
doc_A04.html
zmena_A04.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
5. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A05.zip
pomôcka
Modul3228
A05.pdf iszi_A05.xsd
doc_A05.html
zmena_A05.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
6. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky A06.zip A06.pdf iszi_A06.xsd
doc_A06.html
zmena_A06.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
7. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie A07.zip A07.pdf iszi_A07.xsd
doc_A07.html
zmena_A07.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
8. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára A08.zip A08.pdf iszi_A08.xsd
doc_A08.html
zmena_A08.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
9. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A09.zip A09.pdf iszi_A09.xsd
doc_A09.html
zmena_A09.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
10. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva A11.zip A11.pdf iszi_A11.xsd
doc_A11.html
zmena_A11.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
11. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie A12.zip A12.pdf iszi_A12.xsd
doc_A12.html
zmena_A12.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
12. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A13.zip A13.pdf iszi_A13.xsd
doc_A13.html
zmena_A13.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
13. A(MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie A15.zip A15.pdf iszi_A15.xsd
doc_A15.html
zmena_A15.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
14. A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A17.zip A17.pdf iszi_A17.xsd
doc_A17.html
zmena_A17.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
15. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie A18.zip A18.pdf iszi_A18.xsd
doc_A18.html
zmena_A18.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
16. A(MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti A20.zip A20.pdf iszi_A20.xsd
doc_A20.html
zmena_A20.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
17. A (MZ SR) 21-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej biochémie A21.zip A21.pdf iszi_A21.xsd
doc_A21.html
zmena_A21.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
18. A (MZ SR) 22-01 Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie A22.zip A22.pdf iszi_A22.xsd
doc_A22.html
zmena_A22.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
19. A (MZ SR) 25-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko - rehabilitačnej (rehabilitačnej) ambulancie A25.zip A25.pdf iszi_A25.xsd
doc_A25.html
zmena_A25.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
20. A (MZ SR) 26-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky A26.zip A26.pdf iszi_A26.xsd
doc_A26.html
zmena_A26.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
21. A (MZ SR) 27-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergológie A27.zip A27.pdf iszi_A27.xsd
doc_A27.html
zmena_A27.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
22. C (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny C01.zip C01.pdf iszi_C01.xsd
doc_C01.html
zmena_C01.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
23. C (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny C02.zip C02.pdf iszi_C02.xsd
doc_C02.html
zmena_C02.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
24. C (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie C03.zip C03.pdf iszi_C03.xsd
doc_C03.html
zmena_C03.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
25. C (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie C04.zip C04.pdf iszi_C04.xsd
doc_C04.html
zmena_C04.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
26. J (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti J01.zip J01.pdf iszi_J01.xsd
doc_J01.html
zmena_J01.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
27. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie K01.zip K01.pdf iszi_K01.xsd
doc_K01.html
zmena_K01.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
28. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie - pracovisko SVLZ K02.zip K02.pdf iszi_K02.xsd
doc_K02.html
zmena_K02.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
29. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiológie K04.zip K04.pdf iszi_K04.xsd
doc_K04.html
zmena_K04.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
30. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie - pracovisko SVLZ K05.zip K05.pdf iszi_K05.xsd
doc_K05.html
zmena_K05.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
31. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko - protetických pomôcok K06.zip K06.pdf iszi_K06.xsd
doc_K06.html
zmena_K06.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
32. K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergológie K07.zip K07.pdf iszi_K07.xsd
doc_K07.html
zmena_K07.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
33. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie K08.zip K08.pdf iszi_K08.xsd
doc_K08.html
zmena_K08.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
34. M (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve (M01.zip - do 200 prac., M01Big.zip - nad 200 prac.) M01.zip
M01Big.zip
M01.pdf iszi_M01.xsd
doc_M01.html
zmena_M01.pdf
28.11.11
09.02.12
09.02.12
35. M (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve M04.zip M04.pdf iszi_M04.xsd
doc_M04.html
zmena_M04.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
36. P (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P01.zip P01.pdf iszi_P01.xsd
doc_P01.html
zmena_P01.pdf
Identifzar P01
28.11.11
28.11.11
22.11.11
37. P (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach P02.zip P02.pdf iszi_P02.xsd
doc_P02.html
zmena_P02.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
38. P (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch P03.zip P03.pdf iszi_P03.xsd
doc_P03.html
zmena_P03.pdf
Identifzar P03
28.11.11
28.11.11
22.11.11
39. T (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti stacionára T01.zip T01.pdf iszi_T01.xsd
doc_T01.html
zmena_T01.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
40. T (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára T02.zip T02.pdf iszi_T02.xsd
doc_T02.html
zmena_T02.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11
41. E (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E02.zip E02.pdf iszi_E02.xsd
doc_E02.html
zmena_E02.pdf
28.11.11
28.11.11
22.11.11