Hlásenia zdravotného stavu 2015Pre rok 2015 platia nové dátové rozhrania, ktoré sú prístupné nižšie v tabuľke.

Na otvorenie dokumentov vo formáte .pdf je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.

P.č. Označenie hlásení Formulár Metodické
pokyny
XML
dátové
rozhranie
Verzia XML
(dátum zmeny)
Kontakt
1. Hlásenie o prijatí
do ústavnej
starostlivosti
Z (MZ SR) 1-12
Z1-12.pdf Metodické pokyny iszi_Z01_12.xsd
doc_Z01_12.html
zmena_Z01_12.pdf
15.12.2014
9.2.2015
9.2.2015
Mgr. Danka Majdánová
02/572 69 425
2. Správa o rodičke
Z (MZ SR) 4-12
Z4-12.pdf Metodické pokyny iszi_Z04_12.xsd
doc_Z04_12.html
15.12.2014
3.12.2014
Mgr. Petra Királyová
02/572 69 406
3. Správa o novorodencovi
Z (MZ SR) 5-12
Z5-12.pdf Metodické pokyny iszi_Z05_12.xsd
doc_Z05_12.html
15.12.2014
3.12.2014
Mgr. Petra Királyová
02/572 69 406
4. Hlásenie o spontánnom
potrate a umelom
prerušení tehotenstva
Z (MZ SR) 7-12
Z7-12.pdf Metodické pokyny Judita Matulová
02/572 69 415
5. Hlásenie pohlavnej choroby
Z (MZ SR) 8-12
V zmysle Vyhlášky MZ SR č.44/2014 Z.z. sa hlásenie o pohlavnej chorobe zasiela len do Registra infekčných ochorení (EPIS), ktorý prevádzkuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
6. Hlásenie o poskytnutí
informácii o umelom
prerušení tehotenstva
Z (MZ SR) 9-99
Z9-99.pdf Judita Matulová
02/572 69 415
7. Hlásenie choroby z povolania
alebo ohrozenia chorobou
z povolania
Z (MZ SR) 12-12
Z12-12.pdf Metodické pokyny iszi_Z12_12.xsd
doc_Z12_12.html
zmena_Z12_12.pdf
15.12.2014
3.12.2014
3.12.2014
Ing. Iveta Harantová
02/572 69 416
8. Hlásenie o pacientovi v
ústavnej psychiatrickej
starostlivosti
ZS (MZ SR) 1-12
ZS1-12.pdf Metodické pokyny iszi_ZS01_12.xsd
doc_ZS01_12.html
3.12.2014
3.12.2014
Ing. Iveta Harantová
02/572 69 416
9. Hlásenie príčin a okolností
úmyselného sebapoškodenia
ZS (MZ SR) 2-12
ZS2-12.pdf Metodické pokyny iszi_ZS02_12.xsd
doc_ZS02_12.html
3.12.2014
3.12.2014
Mgr. Monika Koprivová
02/572 69 406
10. Hlásenie o ukončenej
kúpeľnej liečbe
ZS (MZ SR) 3-12
ZS3-12.pdf Metodické pokyny iszi_ZS03_12.xsd
doc_ZS03_12.html
15.12.2014
3.12.2014
Mgr. Monika Koprivová
02/572 69 406
11. Hlásenie o užívateľovi
drog liečenom zo závislosti
ZS (MZ SR) 4-12
ZS4-12.pdf Metodické pokyny iszi_ZS04_12.xsd
doc_ZS04_12.html
3.12.2014
3.12.2014
Mgr. Monika Koprivová
02/572 69 406