Hospitalizácie

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety prinášajú ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky. Sledujú počet ukončených hospitalizácií, dĺžku ošetrovania aj počet zomretých v ústavných zdravotníckych zariadeniach v členení podľa kapitol a skupín diagnóz Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, pohlavia, veku pacienta a územia trvalého bydliska pacienta. Hospitalizácie sú uvádzané aj podľa územia zdravotníckeho zariadenia a podľa odborného zamerania posteľových útvarov.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
 
 
 • Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (975 kB) (1,9 MB) Aktualizované: 08.06.2021
  • správa k publikovaným výstupom (520 kB) Aktualizované: 08.06.2021

 • Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (944 kB) (1,1 MB) Aktualizované: 18.02.2021
  • správa k publikovaným výstupom (710 kB) Dátum publikovania: 06.11.2020

 • Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (481 kB) (453 kB) Dátum publikovania: 19.08.2019
  • správa k publikovaným výstupom (754 kB) Dátum publikovania: 19.08.2019

 • Štatistika hospitalizovaných v SR 2017
  (842 kB) (264 kB) (215 kB)

 • Štatistika hospitalizovaných v SR 2016
  (2,2 MB) (362 kB) (215 kB)

 • Štatistika hospitalizovaných v SR 2015
  (848 kB)

 • Štatistika hospitalizovaných v SR 2014
  (754 kB)

Datasety údajov poskytujú úplný zoznam diagnóz (príčin hospitalizácie). Obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta. Umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku
  • rok 2020 (1,5 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 08.06.2021
  • rok 2019 (1,7 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 06.11.2020
  • rok 2018 (1,7 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 19.08.2019
  • rok 2017 (1,8 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 24.07.2018

 • Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy
  • rok 2020 (1,1 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 08.06.2021
  • rok 2019 (1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 06.11.2020
  • rok 2018 (1,2 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 19.08.2019
  • rok 2017 (1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 24.07.2018

 • Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy
  • rok 2020 (4,4 MB) (3,3 MB) Dátum publikovania: 08.06.2021
  • rok 2019 (5,0 MB) (3,8 MB) Dátum publikovania: 06.11.2020
  • rok 2018 (4,9 MB) (3,8 MB) Dátum publikovania: 19.08.2019
  • rok 2017 (4,9 MB) (3,8 MB) Dátum publikovania: 24.07.2018

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 21.06.2021