Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Prepočet cien na euro bol vykonaný konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 Sk
Číslo
zmluvy
Dodávateľ
Názov
zmluvy
Náklady
na celkové
plnenie
zmluvy
vrátane
DPH
Viazané
rozpočtové
prostriedky
na ich
plnenie
v II. polroku
2010
Dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum
ukončenia
zmluvy
Poznámka
42/2009 BSP group, Búdkova 11, BA Zmluva o poskytovaní služieb 59 024,00 0,00 7.12.2009 31.12.2010 VO - podprahová - 2596/2009
34/2009 Danubialift, Robotnícka 5, BA Zmluva o servisných službách 200,00 0,17 1.8.2009 Zmluva uzavretá na dobu neurčitú VO - nízka hodnota
43/2009 Dimano, a.s., Saratovská 26, BA Zmluva o poskytovaní služieb 58 072,00 0,00 7.12.2009 31.12.2010 VO - podprahová - 3414/2009
39/2009 Elet, Saratovská 26, BA Zmluva o poskytovaní služieb 23 773,82 0,00 7.11.2009 31.12.2010 VO - nízka hodnota
12/2010 JASES, s.r.o., Zámocká 30, BA Zmluva o dielo 678 181,00 144 986,67 12.3.2010 31.12.2010 VO - podlimitná - 07594 - MSP
41/2009 LYNX, Gavlovičova 9, Košice Zmluva o poskytovaní služieb 198 396,00 108,39 4.12.2009 1.11.2011 VO - podlimitná - 05527 - MSS
35/2009 Miomed, Teslova 33, BA Zmluva o poskytovaní služieb 2 002,00 0,00 29.10.2009 Zmluva uzavretá na dobu neurčitú VO - nízka hodnota
02/2010 NESS, Galvaniho 15/C, BA Zmluva o dielo 190 177,47 111,87 18.2.2010 31.12.2010 VO - nadlimitná - 06628 - MSS
49/2009 Ing. Páleníková, Topoľčianska 10, BA Zmluva o poskytovaní služieb 810,00 0,00 1.10.2009 30.6.2010 VO - nízka hodnota
31/2009 Soitron, Plynárenská 57, BA Zmluva o dielo 225 465,71 0,00 8.9.2009 Zmluva uzavretá na dobu neurčitú VO - podlimitná - 03589 - MST
40/2009 Soitron, Plynárenská 57, BA Zmluva o servisných službách 46 767,00 0,00 30.11.2009 31.12.2010 VO - podprahová - 3461/2009
10/2010 Softec, Kutuzovova 23, BA Zmluva o údržbe a podpore 134 441,76 59 557,06 4.2.2010 31.1.2011 RKbZ - autorské práva - 01880 - VBS