Telefónny zoznam NCZI

CALL CENTRUM
pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva a lekárov, ktorí sa chcú pripojiť do systému, je k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 h do 16.00 h
tel.: 02/32 35 30 30
 
Spojovateľ
tel.: 02/57 269 111
 

Detailný zoznam zamestnancov NCZI

Organizačný útvar Meno Tel. číslo
GENERÁLNY RIADITEĽ NCZI
Ing. PETER BIELIK - generálny riaditeľ 02/ 57 269 711
Sekretariát generálneho riaditeľa
Mgr. Michaela Košková - odborná asistentka 02/ 57 269 710
Ing. Miroslava Mišíková - odborná asistentka 02/ 57 269 711
Odbor verejného obstarávania Ing. Janka Kavčiaková - vedúca odboru 02/ 57 269 742
Ing. Miriama Ištvánová
Mgr. Helena Krajčíriková
Odbor informačnej a kybernetickej bezpečnosti Ing. Milan Paštrnák, PDEng., PhD. - vedúci odboru
Ing. Vladimír Daňo
Ing. Martin Laubert
Odbor medzinárodných vzťahov Ing. Pavol Rieger - poverený riadením 02/ 57 269 832
PharmDr. Ján Čáp
Mgr. Eva Sabajová
ÚSEK RIADENIA CENTRÁLNYCH ÚTVAROV A KOMUNIKÁCIE
Ing. Oliver Petrus - riaditeľ úseku 02/ 57 269 753
SEKCIA RIADENIA CENTRÁLNYCH ÚTVAROV
Právny odbor
JUDr. Ivica Seyfertová 02/ 57 269 745
JUDr. Tomáš Matúška 02/ 57 269 714
PhDr. Bc. Ľubica Kontrová, PhD. 02/ 57 269 676
Odbor riadenia ľudských zdrojov Ing. Ingrid Grebecová - vedúca odboru
Mgr. Veronika Ferenčáková
Silvia Lakyová, Dis.
Oľga Zemešová
Odbor kontroly a sťažností Ing. Tibor Neuročný - vedúci odboru 02/ 57 269 739
SEKCIA MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE
Odbor marketingu
Bc. Tamara Eliášová
Bc. Jana Steinerová Kalousková
Bc. Bibiana Štepániková
Odbor externej a internej komunikácie Veronika Beňadiková - vedúca odboru 02/ 57 269 717
Mgr. Diana Dúhová
Jana Ridarčiková
Mgr. Simona Uhlárová Jarošová
ÚSEK STRATÉGIE A ROZVOJA
Ing. Igor Sibert - riaditeľ úseku
SEKCIA PRODUKTOVÉHO MANAŽMENTU Mgr. Ján Tomášík - riaditeľ sekcie
Odbor produktov ezdravie Ing. Silvia Mackaničová
Ing. Miroslava Badžgoňová
Adam Bugan
Ing. Zuzana Hurtuková
MUDr. Samuel Janec
PhDr. Andrea Kaščáková
Ing. Marián Kucharčík
Ing. Tomáš Legen
Ing. Juraj Mihók
Lukáš Oros
Ing. Marianna Revallová
Mgr. Jakub Rodák
Roland Virág
SEKCIA INTEGRÁCIE, TESTOVANIA A OVEROVANIE ZHODY Ing. Pavol Sidó - poverený vedením 02/ 57 269 750
Mgr. Kristína Fumačová
Ing. Štefan Kobolka
Ing. Martin Ryška
Viktor Szekera
Marek Ternény
Ing. Jana Viskupičová
Bc. Rastislav Vojtech
ÚSEK PREVÁDZKY
Ing. MARTIN ĎURÍK - riaditeľ úseku 02/ 57 269 740
Monika Frniaková
Mgr. Erik Kopáčik- SLA manažér
Barbara Ulbriková
SEKCIA PREVÁDZKY Ing. Roman Šebo - riaditeľ sekcie 02/ 57 269 790
Odbor správy IT infraštruktúry Ing. Roman Bludovič - vedúci odboru 02/ 57 269 770
Milan Andrášik
Jana Bohunčáková
Mgr. Ivan Civáň
Ing. Peter Federič
Martin Hubka
František Mičudík
Vladimír Pecháč
Bc. Marek Stašák
Jozef Šujan
Odbor správy aplikácií Ing. Marian Vilim - vedúci odboru 02/ 57 269 712
Juraj Brezák
Ing. Andrej Fiantok
Ing. Ľubomír Hrnčár
Stanislav Kytka
Ing. Miroslav Oláh
Mgr. Igor Polák
Ing. Peter Pribila
Peter Šlosar
Pavel Vanovský
Odbor správy údajovej základne
Miroslav Hanus
Mgr. Andrej Holík
Mgr. Iveta Jalčová
Ing. Mgr. Zlatko Kameništiak
Mgr. Marta Černochová
Mgr. Vladimír Vlk
SEKCIA PRE PODPORU UŽÍVATEĽOV Ing. Libor Janovec – poverený vedením 02/ 57 269 913
Odbor správy ePZP PhD. Katarína Nachtmanová - vedúca odboru
Simona Farbiaková
Ing. Miloš Fedák
Bc. Lucia Golianová
Martina Lukáčková
Ing. Denisa Moravčíková
Jana Potúčková
Terézia Sebíňová
Mgr. Ondrej Zvonček
Call Centrum Mgr. Janka Jazbecová - vedúca odboru
Jana Csákiová
Dagmar Gajdošová
Branko Hančok
Ing. Miroslava Herkelová
Jarmila Morinová
Ivan Holko
Ing. Alena Hruščová
Bc. Jana Chomutová
Ing. Martina Ihnátová
Róbert Jedinák
Ing. Patricia Kamenská
Katarína Katreniaková
Diana Kopcoňová
Denisa Matejová
Ing. Ľubomír Mikleš
Martina Mojžišová
Kristián Németh
Pavol Rástokay
Terézia Sekerešová
Miroslava Srnková
Samuel Ternény
Ing. Simona Rajchmanová
Roman Varga
SEKCIA KEY ACCOUNT MANAŽMENTU Ing. Libor Janovec - riaditeľ sekcie 02/ 57 269 913
Bc. Denisa Bolfová
Mgr. Nikoleta Fagiriová
Gabriela Gamčíková
Mgr. Marek Janotka
Ivan Jurčacko
Miroslav Murín
Mgr. Zuzana Nagyová
Bc. Andrej Turinič
ÚSEK SPRÁVY ZDRAVOTNÍCKYCH DÁT
Ing. Vladimír Filípek - riaditeľ úseku 02/ 57 269 841
Mgr. Anna Fumačová
SEKCIA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ A SLUŽIEB Ing. Martina Nagyová – riaditeľka sekcie 02/ 57 269 810
Odbor Slovenská lekárska knižnica Mgr. Beatrix Gundelová - vedúca odboru 02/ 57 269 820
Oddelenie knižničného fondu RNDr. Bella Štalmašeková - vedúca oddelenia 02/ 57 269 821
RNDr. Ella Gőrnerová
Zuzana Hoffmannová
Valéria Jakóczyová
RNDr. Yvetta Kováčová
RNDr. Mária Kreková
Kristína Pavlásková
Zuzana Pelikánová
Oddelenie bibliografie a informačných služieb Alena Feketeová - vedúca oddelenia 02/ 57 269 703
Ing. Irina Fialková
Anna Francová
Lucia Hupková
Pavol Novák
Jarmila Putalová
Viera Remová
Jaroslava Šubínová
Odbor zdravotníckej štatistiky RNDr. Imrich Šteliar - vedúci odboru 02/ 57 269 893
Oddelenie ročných výkazov Ing. Milada Čechvalová - vedúca oddelenia 02/ 57 269 850
Mgr. Soňa Baranovičová
Miroslava Bišťanová
Ing. Mária Gregorová
Anna Rigdová
Andrea Sekerková
Lýdia Szobolovszká
Eva Rajmanová
Ing. Iveta Vašová
Oddelenie výkazov o ekonomike v zdravotníctve Ing. Katarína Dušková – vedúca oddelenia 02/ 57 269 890
Ing. Ivana Blahutová
Bc. Jozef Brišiak
Milan Hradečný
Mgr. Katarína Melišíková
Ing. Lucia Šuranová
Ing. Viera Viskupová
Oddelenie hlásení zdravotného stavu Ing. Iveta Harantová - vedúca oddelenia 02/ 57 269 870
Mgr. Petra Kiralyová
Mgr. Monika Koprivová
Mgr. Danka Majdánová
Judita Matulová
Katarína Polgárová
Odbor reportingu a publikačnej činnosti Ing. Martina Vrbíková – vedúca odboru 02/ 57 269 840
Oddelenie publikačnej činnosti 02/ 57 269 830
PhDr. Anna Debnárová
Mgr. Alexandra Filová, PhD.
Ing. Renata Lenharčíková
Ing. Terézia Meňhertová
Mgr. Samuel Pečenka
RNDr. Mája Polakovičová, PhD.
Oddelenie dátového skladu a analýz Mgr. Zuzana Vallová - vedúca oddelenia 02/ 57 269 880
Magdaléna Dudíková
Ing. Pavol Kaclík
Mgr. Alžbeta Kardošová
RNDr. Jana Kopanicová
Mgr. Silvia Labantová
Silvia Madrová
Mgr. Peter Mézeš
Ing. Martin Slovík
Zdenka Zimová
SEKCIA SPRÁVY REGISTROV Mgr. Monika Reifová - riaditeľka sekcie 02/ 57 269 764
Odbor administratívnych registrov Ing. Michaela Bobovská - vedúca odboru 02/ 57 269 862
Monika Čížiková
Ing. Iveta Kamendyová
Jana Kubačová
MVDr. Barbora Kurucová
Iveta Lehotská
Ing. Renata Orosová
Mgr. Mária Patrášová
Ing. Peter Zachar
Odbor zdravotných registrov PhDr. Zuzana Hološová, PhD. - vedúca odboru 02/ 57 269 780
Oľga Chropovská
Ing. Svetlana Janisko Čontošová
Oddelenie NOR MUDr. Chakameh Safaei Diba - poverená riadením
Erika Balajová
Mgr. Janka Barboríková
Alena Brazdovičová
Anna Davidová
MUDr. Chakameh Safaei Diba
Bc. Alena Grúberová
Eva Horská
Bc. Ibolya Jašeková
Marta Kajabová
MUDr. Andrea Malinová
Eva Malinovská
Mgr. Monika Sedláková
MUDr. Gabriela Valachová
Monika Veliká
Helena Vyslúžilová
Mária Zemešová
Oddelenie vybratých národných zdravotných registrov MUDr. Anna Baráková - vedúca oddelenia 02/ 57 269 769
MUDr. Alena Cvopová
Monika Dudová
Zuzana Kuchtová
Elena Pederová
MUDr. Judita Šikulová
ÚSEK EKONOMIKY
Ing. JARMILA HAJNALI - riaditeľka úseku 02/ 57 269 721
Marek Galata
Odbor finančného riadenia Ing. Lucia Melošová - vedúca odboru 02/ 57 269 722
Mgr. Lenka Birkušová
Alžbeta Jankoová
Silvia Karcolová
Ing. Lucia Vidová
Odbor hospodárskej správy a majetku Ing. Katarína Kadášová – vedúca odboru 02/ 57 269 716
Ingrid Bočkayová
Ivan Džugan
Mgr. Daniela Eliášová
Mária Kukyová
Mária Kukyová ml.
Ľubomír Letavay
Mgr. Jana Marošová
Ing. Petra Pacolová
Rudolf Panák
Mária Schultzová
Vladimír Šifra
Tomáš Tisovčík
Šimon Vojkovič
Martina Vietorisová
Odbor registratúry a podateľne
Eva Krištofičová
Bc. Silvia Pastorová
ÚSEK INFORMATIZÁCIE A ELEKTRONIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA
Ing. Pavol Capek – riaditeľ úseku 02/ 57 269 763
Matěj Adam
Ing. Miroslav Dokupil
SEKCIA PLÁNOVANIA A ORGANIZÁCIE
Odbor analýz a dát Mgr. Michaela Kastlerová - vedúca odboru 02/ 57 269 751
Adriana Jakliová
Odbor noriem a štandardov Ing. Timea Brziaková – vedúca odboru 02/ 57 269 719
Ing. Monika Geletová
Mgr. Patrícia Khandlová
Ján Krnáč
SEKCIA ARCHITEKTÚRY Ing. Marián Šimegh – riaditeľ sekcie 02/ 57 269 750
Odbor architektúry Ing. Pavol Sidó - vedúci odboru 02/ 57 269 750
Mgr. Jana Brtková
Richard Hollý
Erik Kirschner
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE RIEŠENÍ
Odbor riadenia projektov Ing. Mária Jedličková, MBA – vedúca odboru
Mgr. Katarína Fischer
Ing. Lucia Gajdošová
Ing. Peter Kažík
Ing. Barbora Mareková
Mgr. Peter Poláček
Martina Šuchterová
Mgr. Kristián Široký
Barbora Vrábelová

Dátum poslednej aktualizácie: 22.10.2020