Telefónny zoznam NCZI

CALL CENTRUM
pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva a lekárov, ktorí sa chcú pripojiť do systému, je k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 h do 16.00 h
tel.: 02/32 35 30 30
 
Vrátnica
tel.: 02/57 269 111
 

Detailný zoznam zamestnancov NCZI

Organizačný útvar Meno Tel. číslo
GENERÁLNY RIADITEĽ NCZI
Ing. Pavol Capek - generálny riaditeľ
Sekretariát generálneho riaditeľa
odborná asistentka 02/ 57 269 710
odborná asistentka 02/ 57 269 711
Odbor verejného obstarávania PhDr. Róbert Danko - vedúci odboru
Odbor informačnej a kybernetickej bezpečnosti Ing. Martin Laubert - poverený riadením
Odbor medzinárodných vzťahov Ing. Pavol Rieger - poverený riadením 02/ 57 269 725
PharmDr. Ján Čáp
Mgr. Eva Sabajová
ÚSEK RIADENIA CENTRÁLNYCH ÚTVAROV A KOMUNIKÁCIE
Ing. Jana Valušiaková, MPH, MHA - riaditeľka úseku
SEKCIA RIADENIA CENTRÁLNYCH ÚTVAROV neobsadená pozícia
neobsadená pozícia
Právny odbor Mgr. Miloslav Kříž - vedúci odboru
JUDr. Veronika Falathová
JUDr. Ivica Seyfertová
PhDr. Bc. Ľubica Kontrová, PhD.
Mgr. Andrej Kováč
Odbor riadenia ľudských zdrojov Ing. Ingrid Grebecová - vedúca odboru
Ing. Andrea Loula
Silvia Lakyová, Dis.
Zuzana Nešťáková
Odbor kontroly a sťažností
JUDr., PhDr. Ivana Bohdalová
SEKCIA MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE Lucia Mártonová - riaditeľka sekcie
Odbor marketingu Bc. Bibiana Štepániková - vedúca odboru
Bc. Tamara Eliášová
Odbor externej a internej komunikácie Mgr. Diana Dúhová - vedúca odboru
Mgr. Anna Fumačová
Jana Ridarčiková
Mgr. Alžbeta Sivá
Mgr. Simona Uhlárová Jarošová
ÚSEK STRATÉGIE A ROZVOJA
Ing. Barbora Mareková - poverená riadením
SEKCIA PRODUKTOVÉHO MANAŽMENTU Ing. Barbora Mareková - riaditeľka sekcie
Adriana Jakliová
Bc. Peter Kaňa
Alexandra Mártonová
Michal Preisinger
Vladimír Rábel
Richard Záleský
Odbor produktov ezdravie Mgr. Nina Vomáčková - vedúca odboru
Ing. Jaroslav Abaffy
Ing. Róbert Bucsek
Ing. Róbert Adamčík
Ing. Marian Bielik
Pavol Gomboš
Ing. Zuzana Hurtuková
MUDr. Samuel Janec
Ing. Radovan Jurovčák
Lukáš Oros
Ing. Ľudmila Pestúnová
Mgr. Jakub Rodák
Ing. Janka Székelyová
Ing. Katarína Vidová
Vanesa Vikuková

Roland Virág
SEKCIA INTEGRÁCIE, TESTOVANIA A OVEROVANIE ZHODY
Bc. Peter Goljer
Ing. Štefan Kobolka
Ing. Peter Krolák
Ing. Martin Ryška
Martin Šimoník
Viktor Szekera
Roman Šustykevič
Marek Ternény
Ing. Jana Viskupičová
Bc. Rastislav Vojtech
SEKCIA KEY ACCOUNT MANAŽMENTU Ing. Libor Janovec - riaditeľ sekcie
ÚSEK PREVÁDZKY
riaditeľ úseku - poverený riadením
SEKCIA PREVÁDZKY riaditeľ sekcie
Veronika Zemanová
Odbor správy IT infraštruktúry vedúci odboru
Ing. Ľubomír Nádaský
Ing. Peter Šlopek
Odbor správy aplikácií vedúci odboru
Odbor správy údajovej základne vedúci odboru - poverený vedením
SEKCIA PRE PODPORU UŽÍVATEĽOV riaditeľ sekcie – poverený vedením
Odbor správy ePZP vedúca odboru
Call Centrum vedúca odboru 02/32 353 030
ÚSEK SPRÁVY ZDRAVOTNÍCKYCH DÁT
Ing. Vladimír Filípek - riaditeľ úseku 02/ 57 269 841
SEKCIA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ A SLUŽIEB Ing. Martina Nagyová – riaditeľka sekcie
Odbor Slovenská lekárska knižnica Mgr. Beatrix Gundelová - vedúca odboru
Oddelenie knižničného fondu RNDr. Bela Štalmašeková - vedúca oddelenia
RNDr. Ella Gőrnerová
Zuzana Hoffmannová
Ing. Martina Hrončáková
RNDr. Yvetta Kováčová
RNDr. Mária Kreková
Mgr. Radka Némethová
Kristína Pavlásková
Zuzana Pelikánová
Oddelenie bibliografie a informačných služieb Alena Feketeová - vedúca oddelenia
Ing. Irina Fialková
Anna Francová
Lucia Hupková
Pavol Novák
Jarmila Putalová
Viera Remová
Jaroslava Šubínová
Odbor zdravotníckej štatistiky RNDr. Imrich Šteliar - vedúci odboru
Oddelenie ročných výkazov Ing. Milada Čechvalová - vedúca oddelenia
Mgr. Soňa Baranovičová
Miroslava Bišťanová
Ing. Mária Gregorová
Anna Rigdová
Andrea Sekerková
Lýdia Szobolovszká
Eva Rajmanová
Ing. Iveta Vašová
Oddelenie výkazov o ekonomike v zdravotníctve Ing. Katarína Dušková – vedúca oddelenia
Ing. Ivana Blahutová
Bc. Jozef Brišiak
Milan Hradečný
Mgr. Katarína Melišíková
Ing. Lucia Šuranová
Mgr. Laura Valentová
Ing. Viera Viskupová
Oddelenie hlásení zdravotného stavu Ing. Iveta Harantová - vedúca oddelenia
Mgr. Petra Kiralyová
Mgr. Monika Koprivová
Mgr. Danka Majdánová
Judita Matulová
Katarína Polgárová
Odbor reportingu a publikačnej činnosti Ing. Martina Vrbíková – vedúca odboru
Oddelenie publikačnej činnosti neobsadená pozícia
PhDr. Anna Debnárová
Ing. Renata Lenharčíková
Ing. Zuzana Olexová
Silvia Ondrejkovičová
Mgr. Samuel Pečenka
RNDr. Mája Polakovičová, PhD.
Oddelenie dátového skladu a analýz Mgr. Zuzana Vallová - vedúca oddelenia
Magdaléna Dudíková
Ing. Pavol Kaclík
Mgr. Alžbeta Kardošová
RNDr. Jana Kopanicová
Mgr. Silvia Labantová
Silvia Madrová
Mgr. Peter Mézeš
Ing. Martin Slovík
Ing. Milan Trnovec
Zdenka Zimová
SEKCIA SPRÁVY REGISTROV Mgr. Monika Reifová - riaditeľka sekcie 02/ 57 269 764
Ing. Monika Gregorová, MBA.
Odbor administratívnych registrov Ing. Michaela Bobovská - vedúca odboru
Monika Čížiková
Ing. Iveta Kamendyová
Jana Kubačová
MVDr. Barbora Kurucová
Iveta Lehotská
Ing. Renata Orosová
Mgr. Mária Patrášová
Ing. Peter Zachar
Odbor zdravotných registrov Ing. Svetlana Janisko Čontošová - vedúca odboru
Oľga Chropovská
PhDr. Zuzana Hološová, PhD.
Oddelenie NOR Mgr. Peter Polák - vedúci oddelenia
Mgr. Janka Rechková
Alena Brazdovičová
MUDr. Miroslava Današová
Anna Davidová
MUDr. Chakameh Safaei Diba
Bc. Alena Grúberová
Eva Horská
Bc. Ibolya Jašeková
Marta Kajabová
Mgr. Gabriela Kušnírová
Mgr. Monika Sedláková
MUDr. Gabriela Valachová
Monika Veliká
Helena Vyslúžilová
Mária Zemešová
Oddelenie vybratých národných zdravotných registrov MUDr. Anna Baráková - vedúca oddelenia
MUDr. Alena Cvopová
Monika Dudová
Zuzana Kuchtová
Elena Pederová
ÚSEK EKONOMIKY
riaditeľka úseku 02/ 57 269 721
Odbor finančného riadenia vedúca odboru 02/ 57 269 722
Odbor hospodárskej správy a majetku vedúca odboru 02/ 57 269 716
Odbor registratúry a podateľne správca registratúry 02/ 57 269 738
ÚSEK INFORMATIZÁCIE A ELEKTRONIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA
Ing. Pavel Hajdin - riaditeľ úseku
SEKCIA PLÁNOVANIA A ORGANIZÁCIE neobsadená pozícia
Odbor analýz a dát neobsadená pozícia
Odbor noriem a štandardov Ing. Timea Brziaková – vedúca odboru
SEKCIA ARCHITEKTÚRY
Odbor architektúry
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE RIEŠENÍ neobsadená pozícia
Odbor riadenia projektov Ing. Mária Jedličková, MBA – vedúca odboru
Ing. Jaroslava Demčáková, PhD.
Milada Krasňanová
Martina Šuchterová 02/ 57 269 724
Marek Perička
Bc. Mária Pirožeková

Dátum poslednej aktualizácie: 01.10.2021