Telefónny zoznam NCZI

Štruktúra emailových adries: meno.priezvisko@nczisk.sk
(bez diakritiky a bez medzier)
 
CALL CENTRUM
pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva a lekárov, ktorí sa chcú pripojiť do systému, je k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 h do 16.00 h
tel.: 02/32 35 30 30
 
Spojovateľ
tel.: 02/57 269 111
 

Detailný zoznam zamestnancov NCZI

Organizačný útvar Meno Tel. číslo
GENERÁLNY RIADITEĽ NCZI
Ing. PETER BLAŠKOVITŠ - generálny riaditeľ 02/ 57 269 711
Sekretariát generálneho riaditeľa
Ing. Lýdia Rohaľová - odborná asistentka 02/ 57 269 710
Mgr. Kristína Šišová - odborná asistentka 02/ 57 269 711
Pavel Pikály
Odbor verejného obstarávania Ing. Janka Kavčiaková - vedúca odboru 02/ 57 269 742
Ing. Miriama Ištvánová
Mgr. Helena Krajčíriková
Odbor informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Ing. Ivan Chynoradský
Odbor medzinárodných vzťahov Ing. Pavol Rieger - poverený riadením 02/ 57 269 832
PharmDr. Ján Čáp
ÚSEK RIADENIA CENTRÁLNYCH ÚTVAROV A KOMUNIKÁCIE
Ing. TATIANA KYSELOVÁ - riaditeľka úseku 02/ 57 269 753
SEKCIA RIADENIA CENTRÁLNYCH ÚTVAROV
Právny odbor
JUDr. Tomáš Matúška
JUDr. Ivica Seyfertová 02/ 57 269 745
Odbor riadenia ľudských zdrojov Ing. Marcela Maľová - vedúca odboru 02/ 57 269 756
Mgr. Veronika Ferenčáková
Oľga Zemešová
Odbor kontroly a sťažností Ing. Tibor Neuročný - vedúci odboru 02/ 57 269 739
SEKCIA MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE Ing. Eva Konečná - riaditeľka sekcie 02/ 57 269 758
Odbor marketingu Mgr. Zuzana Vicelová - vedúca odboru 02/ 57 269 758
Bc. Tamara Eliášová
Mgr. Martina Gulogiová
Bc. Jana Steinerová Kalousková
Bc. Nikola Kováčová
Bc. Bibiana Štepániková
Odbor externej a internej komunikácie Mgr. Boris Chmel - vedúci odboru 02/ 57 269 717
Mgr. Diana Dúhová
Jana Ridarčiková
Mgr. Simona Uhlárová Jarošová
JUDr. Karina Zorgovská
ÚSEK STRATÉGIE A ROZVOJA
SEKCIA PRODUKTOVÉHO MANAŽMENTU Mgr. Ján Tomašík - riaditeľ sekcie
Mgr. Roman Lányi
Odbor produktov ezdravie Ing. Silvia Mackaničová
Ing. Miroslava Badžgoňová
Adam Bugan
Tomáš Buroň
Roman Frimm
Ing. Zuzana Hurtuková
MUDr. Samuel Janec
PhDr. Andrea Kaščáková
Mgr. Radoslava Kucharčíková
Ing. Matej Loja
Michal Maxian
Lukáš Oros
Ing. Eugen Pahúlyi
Mgr. Denisa Pavlíková
Ing. Pavol Pleva
Mgr. Ivana Pukajová
Ing. Marianna Revallová
Roland Virág
SEKCIA KEY ACCOUNT MANAŽMENTU Ing. Libor Janovec - riaditeľ sekcie 02/ 57 269 732
Bc. Denisa Bolfová
Mgr. Nikoleta Fagiriová
Gabriela Gamčíková
Mgr. Marek Janotka
Ing. Marcel Jokel
Ivan Jurčacko
Miroslav Murín
Mgr. Katarína Nachtmanová, PhD.
Mgr. Zuzana Nagyová
SEKCIA INTEGRÁCIE, TESTOVANIA A OVEROVANIE ZHODY
Mgr. Kristína Fumačová
Elena Nováková
Ing. Martin Ryška
Viktor Szekera
Marek Ternény
Ing. Jana Viskupičová
ÚSEK PREVÁDZKY
RNDr. MIROSLAV DUPLINSKÝ - riaditeľ úseku 02/ 57 269 740
Mgr. Erik Kopáčik- SLA manažér
Bc. Helena Renczesová
SEKCIA PREVÁDZKY Mgr. Juraj Ochtinský - riaditeľ sekcie 02/ 57 269 797
Odbor správy IT infraštruktúry Ing. Roman Bludovič - vedúci odboru 02/ 57 269 770
Jana Bohunčáková
Mgr. Ivan Civáň
Ing. Vladimír Daňo
Ing. Peter Federič
Martin Hubka
Ing. Martin Laubert
František Mičudík
Bc. Marek Stašák
Jozef Šujan
Odbor správy aplikácií Ing. Marian Vilim - vedúci odboru 02/ 57 269 712
Juraj Brezák
Ing. Andrej Fiantok
Branko Hančok
Ing. Ľubomír Hrnčár
Róbert Jedinák
Stanislav Kytka
Ing. Miroslav Oláh
Ing. Renata Orosová
Mgr. Igor Polák
Ing. Peter Pribila
Peter Šlosar
Odbor správy údajovej základne Ing. Miroslav Dokupil – vedúci odboru 02/ 57 269 766
Ing. Lucia Gostíková
Miroslav Hanus
Mgr. Andrej Holík
Mgr. Iveta Jalčová
Ing. Mgr. Zlatko Kameništiak
Mgr. Marta Černochová
Mgr. Vladimír Vlk
SEKCIA PRE PODPORU UŽÍVATEĽOV Mgr. Katarína Karapetian – riaditeľka sekcie 02/ 57 269 667
Odbor správy ePZP
Simona Farbiaková
Bc. Lucia Golianová
Ivan Holko
Martina Lukáčková
Ing. Ľubomír Mikleš
Ing. Denisa Moravčíková
Jana Potúčková
Terézia Sebíňová
Mgr. Ondrej Zvonček
Call Centrum Mgr. Jana Cúttová - vedúca odboru
Jana Csákiová
Alexandra Fraňová
Ing. Miroslava Herkelová
Bc. Jana Chomutová
Ing. Martina Ihnátová
Mgr. Janka Jazbecová
Denisa Matejová
Jarmila Morinová
Terézia Sekerešová
Barbara Ulbriková
Roman Varga
ÚSEK SPRÁVY ZDRAVOTNÍCKYCH DÁT
PhDr. LUCIA BÁNOVSKÁ - poverená riadením 02/ 57 269 841
Ing. Miroslava Mišíková
SEKCIA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ A SLUŽIEB Ing. Martina Nagyová – riaditeľka sekcie 02/ 57 269 810
Odbor Slovenská lekárska knižnica Mgr. Beatrix Gundelová - vedúca odboru 02/ 57 269 820
Oddelenie knižničného fondu RNDr. Bella Štalmašeková - vedúca oddelenia 02/ 57 269 821
RNDr. Ella Gőrnerová
Zuzana Hoffmannová
Valéria Jakóczyová
RNDr. Yvetta Kováčová
RNDr. Mária Kreková
Kristína Pavlásková
Zuzana Pelikánová
Oddelenie bibliografie a informačných služieb Alena Feketeová - vedúca oddelenia 02/ 57 269 703
Ing. Irina Fialková
Anna Francová
Lucia Hupková
Pavol Novák
Jarmila Putalová
Viera Remová
Jaroslava Šubínová
Odbor zdravotníckej štatistiky RNDr. Imrich Šteliar - vedúci odboru 02/ 57 269 893
Oddelenie ročných výkazov Ing. Milada Čechvalová - vedúca oddelenia 02/ 57 269 850
Mgr. Soňa Baranovičová
Miroslava Bišťanová
Ing. Mária Gregorová
Anna Rigdová
Andrea Sekerková
Lýdia Szobolovszká
Eva Rajmanová
Ing. Iveta Vašová
Oddelenie výkazov o ekonomike v zdravotníctve Ing. Katarína Dušková – vedúca oddelenia 02/ 57 269 890
Ing. Ivana Blahutová
Bc. Jozef Brišiak
Ing. Štefan Činčura
Milan Hradečný
Mgr. Katarína Melišíková
Ing. Viera Viskupová
Oddelenie hlásení zdravotného stavu Ing. Iveta Harantová - vedúca oddelenia 02/ 57 269 870
Mgr. Petra Kiralyová
Mgr. Monika Koprivová
Mgr. Danka Majdánová
Judita Matulová
Katarína Polgárová
Odbor reportingu a publikačnej činnosti Ing. Martina Vrbíková – vedúca odboru 02/ 57 269 840
Oddelenie publikačnej činnosti Ing. Olexová Zuzana - vedúca oddelenia 02/ 57 269 830
PhDr. Anna Debnárová
Ing. Renata Lenharčíková
Ing. Terézia Meňhertová
Mgr. Marcel Podolinský
Oddelenie dátového skladu a analýz Mgr. Zuzana Vallová - vedúca oddelenia 02/ 57 269 880
Magdaléna Dudíková
Ing. Pavol Kaclík
RNDr. Jana Kopanicová
Mgr. Silvia Labantová
Silvia Madrová
Mgr. Peter Mézeš
Ing. Martin Slovík
Zdenka Zimová
SEKCIA SPRÁVY REGISTROV Mgr. Monika Reifová - riaditeľka sekcie 02/ 57 269 764
Odbor administratívnych registrov Ing. Michaela Bobovská - vedúca odboru 02/ 57 269 862
Monika Čížiková
Ing. Iveta Kamendyová
Jana Kubačová
MVDr. Barbora Kurucová
Iveta Lehotská
Mgr. Mária Patrášová
Ing. Peter Zachar
Odbor zdravotných registrov PhDr. Zuzana Hološová, PhD. - vedúca odboru 02/ 57 269 780
Oľga Chropovská
Oddelenie NOR MUDr. Viera Hlodáková - vedúca oddelenia 02/ 57 269 793
Erika Balajová
Mgr. Janka Barboríková
Alena Brazdovičová
Anna Davidová
MUDr. Chakameh Safaei Diba
Bc. Alena Grúberová
Eva Horská
Bc. Ibolya Jašeková
Marta Kajabová
Eva Malinovská
Mgr. Monika Sedláková
MUDr. Gabriela Valachová
Monika Veliká
Helena Vyslúžilová
Mária Zemešová
Oddelenie vybratých národných zdravotných registrov MUDr. Anna Baráková - vedúca oddelenia 02/ 57 269 769
MUDr. Alena Cvopová
Monika Dudová
Zuzana Kuchtová
Elena Pederová
ÚSEK EKONOMIKY
Ing. JARMILA HAJNALI - riaditeľka úseku 02/ 57 269 721
Ing. Ivana Hudáková
Odbor finančného riadenia Ing. Lucia Melošová - vedúca odboru 02/ 57 269 722
Mgr. Lenka Birkušová
Alžbeta Jankoová
Silvia Karcolová
Ing. Petra Pacolová
Ing. Lucia Vidová
Odbor hospodárskej správy a majetku Ing. Katarína Kadášová – vedúca odboru 02/ 57 269 716
Ingrid Bočkayová
Ivan Džugan
Monika Földváryová
Mária Kukyová
Mária Kukyová ml.
Ľubomír Letavay
Rudolf Panák
Vladimír Šifra
Tomáš Tisovčík
Šimon Vojkovič
Odbor registratúry a podateľne
Eva Krištofičová
Bc. Silvia Pastorová
ÚSEK INFORMATIZÁCIE A ELEKTRONIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA
Ing. ĽUBOMÍR MINDEK - riaditeľ úseku 02/ 57 269 790
Bc. Gabriela Zorgovská
SEKCIA PLÁNOVANIA A ORGANIZÁCIE Ing. Peter Koper – riaditeľ sekcie 02/ 57 269 791
Odbor analýz a dát Mgr. Michaela Kastlerová - vedúca odboru 02/ 57 269 751
Adriana Jakliová
Odbor noriem a štandardov Ing. Timea Brziaková – vedúca odboru 02/ 57 269 719
Ing. Monika Geletová
Mgr. Patrícia Khandlová
Ján Krnáč
SEKCIA ARCHITEKTÚRY Ing. Marián Šimegh – riaditeľ sekcie 02/ 57 269 750
Odbor architektúry Ing. Pavol Sidó - vedúci odboru 02/ 57 269 750
Mgr. Jana Brtková
Richard Hollý
Mgr. Eva Sabajová
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE RIEŠENÍ Ing. Marián Štefánek – riaditeľ sekcie 02/ 57 269 651
Odbor riadenia projektov Ing. Mária Jedličková, MBA – vedúca odboru
Ing. Lucia Gajdošová
Ing. Mário Peťko
Martina Šuchterová
Barbora Vrábelová

Dátum poslednej aktualizácie: 30.9.2019