Na opakovaný erecept je možné predpísať i zdravotnícke pomôcky

Lekári denne vyšetria 50 - 70 pacientov. Väčšina z nich odchádza s receptom. Nie malú časť tvoria chronickí pacienti, ktorí potrebujú lieky pravidelne. NCZI v apríli 2018 spustilo službu opakovaný erecept. Služba eliminuje návštevy v ambulancii len kvôli vystaveniu predpisu.
 
Vystavenie opakovaného ereceptu
  • Predpísaní opakovaného ereceptu rozhoduje vždy lekár.
  • Lekár urči periódu výberu a maximálny počet výberov. Platnosť ereceptu je maximálne 1 rok, maximálna dávka je najviac na 3 mesiace.
  • Opakovaný erecept je elektronický, netlačí sa.

Výber opakovaného ereceptu
  • Pacient musí prvý výber stihnúť v tzv. bežnej platnosti receptu.
  • Pre ďalší výber sa pacient dostaví do lekárne po uplynutí periódy, postup sa opakuje kým nie sú vyčerpané všetky povolené výdaje.
  • Skôr, ako je povolená perióda, sa predpísané lieky nedajú vybrať. Tiež nie je možné vybrať lieky na celé obdobie.

Lekár môže opakovaný erecept kedykoľvek zneplatniť. Na opakovaný erecept je možné predpísať akýkoľvek liek okrem antibiotík a omamných látok.
 
Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept upravujú vyhlášky ministerstva zdravotníctva, .