Cukrovka trápi 355-tisíc Slovákov

Na Slovensku sa vlani liečilo vyše 355-tisíc diabetikov a pribudlo vyše 21-tisíc nových pacientov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Každoročne si 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu, ktorého cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete.
 
V roku 2018 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku registrovaných 355 895 diabetikov. „Podľa typu diabetu 91 % tvorili pacienti s diabetes mellitus druhého typu, 7,6 % pacienti s diabetes mellitus prvého typu, 0,8 % pacienti s iným typom diabetu a 0,6 % ženy s gestačným diabetom, ktorý vzniká v tehotenstve,“ doplnil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.
 
Prevažná väčšina pacientov (323 897) sa liečila na diabetes 2. typu. Na diabetes 1. typu bolo liečených 26 884 pacientov. Diabetes 2. typu bol prvýkrát diagnostikovaný u 18 177 osôb, najmä vo vekovej kategórii 65 – 69 rokov (842,7 /100-tis.). Z celkového počtu 1 342 nových pacientov s diabetes 1. typu ich najviac pribudlo vo vekovej skupine 20 – 24 rokov (44,3/100-tis.).
 
Pri pozorovaní desaťročného obdobia 2009 – 2018 vykazuje prevalencia cukrovky 2. typu (celkový počet žijúcich chorých na 100 000 obyvateľov) stúpajúci trend. V porovnaní s rokom 2009 vzrástla miera prevalencie o 6,3 %.

Cukrovka trápi 355-tisíc Slovákov G1

V roku 2018 bolo prvýkrát diagnostikované ochorenie diabetes mellitus 2. typu 18 177 pacientom, čo je naopak najnižší počet od roku 2009. Miera incidencie (nové prípady na 100 000 obyvateľov) predstavovala 333,5 osôb na 100 000 obyvateľov a v posledných desiatich rokoch má výraznejšie klesajúcu tendenciu. V porovnaní s mierou incidencie v roku 2009 (401,3 na 100 000 obyvateľov) ide o pokles o 16,9 %.

Cukrovka trápi 355-tisíc Slovákov G2

Najvyužívanejším spôsobom liečby diabetikov bolo podávanie perorálnych antidiabetík (53 %), ktorý je bežný najmä pri liečbe DM 2. typu. Z chronických komplikácií, ktoré spôsobuje cukrovka, sa v minulom roku u diabetikov vyskytovala najčastejšie artériová hypertenzia a poruchy metabolizmu lipidov.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch.