Výkaz M 2-04

Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a zamestnancoch v zdravotníctve

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 1,6 MB) 06.03.2014
2. Metodika výkazu (PDF, 619 kB) 06.03.2014
3. Zmeny M2 (PDF, 121 kB) 06.03.2014
4. XML dátové rozhranie (XSD, 39 kB) 06.03.2014
5. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 106 kB) 06.03.2014
6. Zmeny M2 XML (PDF, 109 kB) 06.03.2014

Termín predloženia údajov je do 14. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

Kontakt pre spracovanie výkazu M (MZ SR) 2-04:
Ing. Eva Habalová, tel.: 02 / 57269 412, e-mail: eva.habalova@nczisk.sk