Výkaz E 1-04

Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 649 kB) 18.02.2014
2. Metodika výkazu (PDF, 911 kB) 18.02.2014
3. XML dátové rozhranie (XSD, 516 kB) 29.01.2014
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 426 kB) 29.01.2014
5. Číselník nákladových stredísk (PDF, 455 kB) 29.01.2014
6. Zmena E 1-04 (PDF, 112 kB) 29.01.2014
7. Metodika rozvrhovania (PDF, 95 kB) 14.03.2012
8. Príklad rozvrhovania (PDF, 408 kB) 14.03.2012

Termín predloženia údajov je do 25. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia.


Kontakt pre spracovanie výkazu E 1-04
Monika Veliká, tel.: 02 / 57269 428, e-mail: monika.velika@nczisk.sk