Výkaz L 1-04

Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, DP a ZP vydaných bez lekárskeho predpisu

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 396 kB) 11.12.2012
2. Metodika výkazu (PDF, 366 kB) 20.12.2012
3. XML dátové rozhranie (XSD, 408 kB) 11.12.2012
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 10 kB) 05.03.2013

Termín predloženia údajov je do 30 dní po sledovanom štvrťroku (viď metodiku).

Kontakt pre spracovanie výkazu L 1-04
Róbert Mikuš, tel.: 02 / 57269 420, e-mail: robert.mikus@nczisk.sk