Výkaz M 2-04


» Zmeny výkazu (XLS, 165 kB)

» Zmeny metodiky (PDF, 340 kB)

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (XLS, 165 kB) 09.03.2011
2. Metodika výkazu (PDF, 399 kB) 09.03.2011
3. XML dátové rozhranie (XSD, 45 kB) 09.03.2011
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 102 kB) 09.03.2011
5. Zmeny v dátovom rozhraní (XLS, 24 kB) 09.03.2011

Termín predloženia údajov je do 14. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia. Dodatočné doplnenie údajov do výkazu je potrebné dohodnúť s kontaktnými pracovníčkami.
Kontakty pre spracovanie výkazu M 2-04
 
Ing. Eva Habalová, tel.: 02 / 57269 412, e-mail: eva.habalova@nczisk.sk
p. Jana Kubačová, tel.: 02 / 57269 407, e-mail: jana.kubacova@nczisk.sk