Výkaz E 1-04

 
Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (XLS, 79 kB) 29.03.2011
2. Metodika výkazu (PDF, 269 kB) 29.03.2011
3. XML dátové rozhranie (XSD, 623 kB) 29.03.2011
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 38 kB) 29.03.2011
5. Zmeny v dátovom rozhraní (XLS, 25 kB) 29.03.2011
6. Číselník nákladových stredísk (PDF, 234 kB) 29.03.2011
7. Nové nákladové strediská v roku 2011 (PDF, 61 kB) 29.03.2011
8. Metodika rozvrhovania (PDF, 95 kB) 14.03.2012
9. Príklad rozvrhovania (PDF, 408 kB) 14.03.2012

Termín predloženia údajov je do 25. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia.

Kontakt pre spracovanie výkazu E 1-04
 
Monika Veliká, tel.: 02 / 57269 428, e-mail: monika.velika@nczisk.sk