Štvrťročné výkazy v roku 2016


Na otvorenie súborov .pdf je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.
Zmena tel. čísiel od 12.9.2016
Č.
Označenie
výkazov
Formuláre
a metodické
pokyny
XML
dátové
rozhranie
Verzia XML
(dátum zmeny)
Doplňujúce
dokumenty
Termín
predloženia
údajov
Kontakt

E1
Štvrťročný výkaz o
ekonomike organizácií v
zdravotníctve
E (MZ SR) 1-04
iszi_E01_04.xsd
doc_E01_04.html
zmena_E01_04.pdf
5.4.2016
5.4.2016
5.4.2016
» Číselník NS
» Metodika rozvrhovania
» Príklad rozvrhovania
do 25 kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Katarína
Dušková
02/21 295 160

L1
Štvrťročný výkaz o
vydaných humánnych
liekoch, zdravotníckych
pomôckach a dietetických
potravinách
L (MZ SR) 1-04
iszi_L01_04.xsd
doc_L01_04.html
zmena_L01_04.pdf
30.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
do 30 dní po skončení štvrťroka Ing. Katarína
Dušková
02/21 295 160
Róbert Mikuš
02/21 295 163

L2
Štvrťročný výkaz o
predpísaných a vydaných
humánnych liekoch,
zdravotníckych pomôckach
a dietetických potravinách
uhrádzaných na základe
verejného zdravotného
poistenia
L (MZ SR) 2-04
iszi_L02_04.xsd
doc_L02_04.html
zmena_L02_04.pdf
30.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
do 60 dní po skončení štvrťroka Ing. Katarína
Dušková
02/21 295 160
Róbert Mikuš
02/21 295 163

M2
Štvrťročný výkaz o
mzdových prostriedkoch
a zamestnancoch
v zdravotníctve
M (MZ SR) 2-04
ZMENA iszi_M02_04.xsd
doc_M02_04.html
30.10.2015
30.10.2015
do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Eva Habalová
02/21 295 161

Marián Smaha
02/21 295 162

M3
Štvrťročný výkaz o
mzdových prostriedkoch
a štátnych zamestnancoch
v zdravotníctve
M (MZ SR) 3-04
iszi_M03_04.xsd
doc_M03_04.html
30.10.2015
30.10.2015
do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Eva Habalová
02/21 295 161