Hlásenia zdravotného stavu 2014Pre rok 2014 platia nové dátové rozhrania, ktoré sú prístupné nižšie v tabuľke.

Na otvorenie dokumentov vo formáte .pdf je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.

P.č. Značka Názov Formulár
Metodické
pokyny
XML
dátové
rozhranie
Verzia
XML
(dátum)
1. Z (MZ SR) 1-12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z1-12.pdf metodické pokyny iszi_Z01_12.xsd
doc_Z01_12.html
zmena_Z01_12.pdf
04.12.13
04.12.13
04.12.13
2. Z (MZ SR) 4- 12 Správa o rodičke Z4- 12.pdf metodické pokyny iszi_Z04_12.xsd
doc_Z04_12.html
04.12.13
04.12.13
3. Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi Z5-12.pdf metodické pokyny iszi_Z05_12.xsd
doc_Z05_12.html
04.12.13
04.12.13
4. Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z7-12.pdf metodické pokyny
5. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
V zmysle Vyhlášky MZ SR č.44/2014 Z.z. sa hlásenie o pohlavnej
chorobe zasiela len do Registra infekčných ochorení (EPIS), ktorý
Bystrici.
6. Z (MZ SR) 9-99 Hlásenie o poskytnutí informácii o umelom prerušení tehotenstva Z9-99.pdf Vyhláška MZ SR č. 417/2009 Z.z.
Zákon č. 345/2009 Z.z.
7. Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z12-12.pdf metodické pokyny iszi_Z12_12.xsd
doc_Z12_12.html
zmena_Z12_12.pdf
04.12.13
04.12.13
04.12.13
8. ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS1-12.pdf metodické pokyny iszi_ZS01_12.xsd
doc_ZS01_12.html
04.12.13
04.12.13
9. ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS2-12.pdf metodické pokyny iszi_ZS02_12.xsd
doc_ZS02_12.html
zmena_ZS02_12.pdf
04.12.13
04.12.13
04.12.13
10. ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS3-12.pdf metodické pokyny iszi_ZS03_12.xsd
doc_ZS03_12.html
zmena_ZS03_12.pdf
19.02.14
19.02.14
04.12.13
11. ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS4-12.pdf metodické pokyny iszi_ZS04_12.xsd
doc_ZS04_12.html
04.12.13
04.12.13