Žiadosť o sprístupnenie informácií

*Nutné vyplniť v prípade, že požadujete daný spôsob sprístupnenia.
Povinná osoba
Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1


 


 


 

Navrhovaný spôsob sprístupnenia
e-mail*
telefón*
 fax*
 
 
 

*Nutné vyplniť v prípade, že požadujete daný spôsob sprístupnenia.