Archív

KONTRAKT

» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2016 (PDF, 708 kB)
» Dodatok č.1 ku Kontraktu na rok 2016 (PDF, 59 kB)
» Dodatok č.2 ku Kontraktu na rok 2016 (PDF, 61 kB)
» Dodatok č.3 ku Kontraktu na rok 2016 (PDF, 525 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2015 (PDF, 577 kB)
» Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zdravotníctva a NCZI na rok 2015 (PDF, 286 kB)
» Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zdravotníctva a NCZI na rok 2015 (PDF, 208 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2014 (PDF, 639 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Mnisterstvom zdravotníctva SR a Národným centrom zdravotníckych informácií od 1.7.2013 do 31.12.2013 (PDF, 892 kB)
» Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2013 (PDF, 112 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI od 1.1.2013 do 30.6.2013 (PDF, 4,5 MB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2012 (PDF, 176 kB)
» Príloha kontraktu č. 1 (PDF, 772 kB)
» Príloha kontraktu č. 2 (PDF, 2 MB)
» Príloha kontraktu č. 3 (PDF, 3 MB)
» Príloha kontraktu č. 4 (PDF, 4 MB)

» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2011 (PDF, 1.7 MB)
» Dodatok č.1/2011 ku kontraktu na rok 2011 (PDF, 50 kB)

» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2010 (PDF, 109.2 kB)
» Príloha kontraktu č. 1 (PDF, 103 kB)
» Príloha kontraktu č. 2 (PDF, 159.4 kB)
» Príloha kontraktu č. 3 (PDF, 395.6 kB)
» Príloha kontraktu č. 4 (PDF, 466.5 kB)

» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2009 (PDF, 145 kB)
» Príloha kontraktu (PDF, 117 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2008 (PDF, 365 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi MZ SR a NCZI na rok 2007 (PDF, 940 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi MZ SR a NCZI na rok 2006 (PDF, 1,0 MB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a ÚZIŠ na rok 2005 (PDF, 854 kB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a ÚZIŠ na rok 2004 (PDF, 1,0 MB)
» Príloha kontraktu 2004 (PDF, 692 kB)
» Protokoly 2004 (ZIP, 4,0 MB)
» Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a ÚZIŠ na rok 2003 (PDF, 31 kB)

VÝROČNÉ SPRÁVY

» Záverečná správa o plnení kontraktu k 30.06.2013 (PDF, 463 kB)
» Výročná správa o činnosti NCZI za rok 2013 (PDF, 759 kB)
» Výročná správa NCZI za rok 2012 (PDF, 378 kB)
» Správa o finančnom hospodárení NCZI za rok 2012 (PDF, 257 kB)
» Výročná správa NCZI za rok 2011 (PDF, 282 kB)
» Výročná správa NCZI za rok 2010 (PDF, 593 kB)
» Výročná správa NCZI za rok 2009 (PDF, 657 kB)
» Výročná správa NCZI za rok 2008 (PDF, 678 kB)
» Výročná správa NCZI za rok 2007 (PDF, 370 kB)
» Príloha výročnej správy (PDF, 31 kB)
» Výročná správa NCZI za rok 2006 (PDF, 291.25 kB)
» Príloha výročnej správy (PDF, 25 kB)