Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR v roku 2023

Bratislava, 02. 07. 2024 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v roku 2023 sa na Slovensku spotrebovalo 161 mil. balení liekov, z toho viac ako polovicu (58 %) tvorili lieky vydané na predpis hradené z verejného zdravotného poistenia. Najčastejšie boli predpisované lieky na kardiovaskulárny systém. Občania si najčastejšie kupovali voľnopredajné lieky na liečbu respiračného systému.
 
Celková spotreba humánnych liekov v roku 2023 z pohľadu finančnej úhrady medziročne stúpla o 6,6 % na sumu 2 201,4 mil. EUR. Z toho úhrada zdravotných poisťovní predstavovala 1 644,8 mil. EUR, čo znamená nárast o 6,4 %. Taktiež vzrástla úhrada platená pacientom o 7,2 % a predstavovala 556,5 mil. EUR.
 Vývoj spotreby vydaných liekov podľa úhrady v mil. €, 2015 – 2023

Spotreba liekov vyjadrená počtom balení medziročne klesla o 1,6 % a predstavovala 161 mil. balení. Najväčší podiel vydaných balení tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (58,3 %) a voľnopredajné lieky (27,1 %). Nasledovali lieky vydané na recept, ktoré si pacienti hradili sami (8,9 %) a lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie (5,7 %).
 
Najviac boli predpisované lieky na kardiovaskulárny systém (26,2 mil. balení) a nervový systém (14,2 mil. balení). Pri liekoch vydaných na lekársky predpis hradených z verejného zdravotného poistenia (VZP) uhradili poisťovne najvyššiu sumu za lieky zo skupiny antineoplastiká a imunomodulátory (456 mil. EUR), tráviaci trakt a metabolizmus (192 mil. EUR), kardiovaskulárny systém (166 mil. EUR) a krv a krvotvorné orgány (160 mil. EUR).
 
Najčastejšie predpisovaným bol liek NEBILET na kardiovaskulárny systém, analgetikum NOVALGIN a liek MAGNOSOLV na tráviaci trakt.
 
Občania kúpili 43,6 mil. balení voľnopredajných liekov, za ktoré zaplatili v lekárňach 301,5 mil. EUR. Najviac predaných balení liekov bez predpisu bolo na ochorenia respiračného systému (14,1 mil. balení), tráviaceho traktu a metabolizmu (7,9 mil. balení) a nervového systému (7,3 mil. balení). Pacienti najviac zaplatili za lieky na liečbu respiračného systému (95,8 mil. EUR), tráviaceho traktu a metabolizmu (61,1 mil. EUR) a muskuloskeletárneho systému (49,3 mil. EUR). 

Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli PARALEN a MUCONASAL PLUS.
 Top 10 voľnopredajných liekov podľa množstva lieku v baleniach, rok 2023

Celková spotreba zdravotníckych pomôcok (vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu) v roku 2023 predstavovala 221,8 mil. balení, čo je nárast o 5,1 % oproti roku 2022. Celková úhrada v sume 728,8 mil. EUR predstavuje medziročný nárast o 16,1 %. Poisťovne uhradili 667,2 mil. EUR a pacienti doplácali 61,6 mil. EUR.
 
Celková spotreba dietetických potravín sa v roku 2023 medziročne zvýšila v počte balení o 6,7 % a v celkovej úhrade o 10,8 %. Celkovo bolo občanom vydaných 4,5 mil. balení s úhradou 45,4 mil. EUR. Z toho poisťovne uhradili 39,1 mil. EUR a občania 6,3 mil. EUR.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.