Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR v roku 2022

Bratislava, 16. jún 2023 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že spotreba liekov na Slovensku medziročne stúpla. Občania si vlani v lekárňach kúpili 46,2 mil. balení voľnopredajných liekov a zaplatili za ne vyše 280 mil. EUR, čo je takmer o 50 mil. Eur viac ako v roku 2021. Najčastejšie si kupovali lieky na dýchacie cesty.
 
V roku 2022 bol zaznamenaný medziročný nárast spotreby humánnych liekov. Celková finančná úhrada medziročne stúpla o 4,9 % na sumu 2 064,6 mil. EUR, z čoho zdravotné poisťovne uhradili 1 545,6 mil. EUR a pacienti zaplatili 519 mil. EUR.
 Spotreba vydaných liekov podľa úhrady v mil. €

Spotreba liekov vyjadrená počtom balení medziročne vzrástla o 2,5 % a predstavovala 163,6 mil. balení. Z tohto počtu najväčší podiel vydaných balení tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (57,5 %) a voľnopredajné lieky (28,2 %). Nasledovali lieky vydané na recept, ktoré si však platili pacienti v plnej výške (8,4 %) a lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie (5,9 %).
 
K najviac predpisovaným liekom hradeným z verejného zdravotného poistenia patrili lieky na kardiovaskulárny systém (26,2 mil. balení) a nervový systém (14,1 mil. balení).
 
Spotreba liekov vydaných bez lekárskeho predpisu sa v posledných rokoch kontinuálne zvyšovala, iba v roku 2020 v dôsledku pandemických opatrení klesla. Od roku 2021 spotreba voľnopredajných liekov opäť vzrástla a v roku 2022 dosiahla medziročný nárast o 12,5 % v počte balení a 20 % nárast v úhradách. Občania v lekárňach kúpili 46,2 mil. balení voľnopredajných liekov a zaplatili 280,2 mil. EUR.
 Vývoj spotreby voľnopredajných liekov

Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli lieky na ochorenia respiračného systému (14,3 mil. balení), tráviacieho traktu a metabolizmu (8,5 mil. balení) a nervového systému (8,2 mil. balení). Najviac zaplatili pacienti za voľnopredajné lieky na respiračný systém (88,5 mil. EUR), tráviaci trakt a metabolizmus (58,8 mil. EUR) a muskuloskeletárny systém (45,0 mil. EUR).
 Spotreba voľnopredajných liekov podľa ATC skupiny lieku v roku 2022

Najviac kupovanými konkrétnymi voľnopredajnými liekmi boli PARALEN a MUCONASAL PLUS.
 Top 10 voľnopredajných liekov podľa množstva lieku v baleniach v roku 2022

Celková spotreba zdravotníckych pomôcok (vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu) v roku 2022 predstavovala 211,2 mil. balení, čo je mierny pokles o 0,6 % oproti roku 2021. Celková úhrada v sume 628,0 mil. EUR však predstavuje medziročný nárast o 13,4 %. Úhrada poisťovní tvorila 578,0 mil. EUR a úhrada/doplatok pacientov bol 49,9 mil. EUR
 
Celková spotreba dietetických potravín sa v roku 2022 medziročne zvýšila v počte balení o 4,5 % a v celkovej úhrade o 6,8 %. Občanom bolo celkom vydaných 4,2 mil. balení s úhradou 40,9 mil. EUR, z čoho poisťovne uhradili 35,8 mil. EUR a občania 5,1 mil. EUR.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.