Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2019

Bratislava, 29. jún 2020 – Spotreba antibiotík na Slovensku mierne klesá. Zvyšuje sa naopak spotreba liekov určených na liečbu diabetes mellitus. Najčastejšie predpisovanými boli v minulom roku lieky na kardiovaskulárny systém. Tieto údaje vyplývajú z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá prináša podrobné údaje o množstve balení a úhrad humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
 
V roku 2019 bolo na Slovensku vydaných pacientom vyše 80 mil. balení liekov na lekársky predpis. Zdravotné poisťovne za ne uhradili 927,6 mil. €, čo je o 4,8 % viac ako v roku 2018. Doplatky pacientov za lieky (156,5 mil. €) na lekársky predpis boli vyššie o 5,3 %.
 
K najviac predpisovaným liekom patrili lieky na kardiovaskulárny systém (26,7 mil. balení, úhrada poisťovní v hodnote 132,2 mil. Eur), nervový systém (14,3 mil. balení, úhrada poisťovní 91,3 mil. Eur) a tráviaci trakt a metabolizmus (9 mil. balení, úhrada poisťovní 132,7 mil.).
 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2019 G1Analgetikum NOVALGIN (1,2 mil. balení) a lieky na kardiovaskulárny systém AGEN (869,3-tis. balení) a CONCOR (844,8-tis. balení) boli najčastejšie predpisovanými liekmi v uplynulom roku.
 
V posledných piatich rokoch prišlo k miernemu poklesu v počte predpísaných balení antibiotík (ATC skupina J01 Antibakteriálne látky na systémové použitie) vydaných na lekársky predpis. V roku 2019 sa znížil počet vydaných balení o 4,5 %. Celkovo bolo vydaných 4,8 mil. balení liekov s finančnou úhradou 30,9 mil. EUR (62,9 % úhrada zdravotných poisťovní a 37,1 % doplatok pacientov).
 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2019 G2
Pri antidiabetikách došlo naopak za posledných päť rokov k nárastu ich spotreby. V porovnaní s rokom 2018 vzrástol počet balení vydaných na recept o 4,1 % na 3,1 mil. balení. Celková úhrada predstavovala 81,7 mil. EUR (93,4 % úhrada zdravotných poisťovní a 6,6 % doplatok pacientov).
 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2019 G3
Pacienti si v minulom roku zakúpili 39,6 mil. balení voľnopredajných liekov a zaplatili za ne vyše 204 mil. €.
Najčastejšie kupovanými liekmi bez receptu boli lieky na respiračné ochorenia (10,1 mil. balení), ochorenia tráviaceho traktu a metabolizmu (8,4 mil. balení) a nervový systém (6,5 mil. balení).
Najviac minuli pacienti za lieky na respiračný systém (53,3 mil. EUR), tráviaci trakt a metabolizmus (47,7 mil. EUR) a muskuloskeletárny systém (35,5 mil. EUR).
 Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2019 G4Najviac kupovanými voľnopredajnými liekmi boli PARALEN a MUCONASAL PLUS.
 
Zverejnená štatistika ponúka aj prehľad o množstve liekov vydaných pre nemocnice a ambulancie, liekov vydaných na recept bez úhrady z verejného poistenia a tiež o predpísaných a vydaných zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách. Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.