Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 22. jún 2021 - Počet osôb, ktoré si siahli na život, v minulom roku nestúpol. Menej bolo hlásených aj samovražedných pokusov. Samovraždu spáchalo opäť výrazne viac mužov ako žien. Tretina samovrážd bola spáchaná pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky. Podrobné údaje o úmyselných sebapoškodeniach prináša štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.
 
Samovraždy
Národnému centru zdravotníckych informácií bolo v roku 2020 nahlásených 489 samovrážd (409 mužov a 80 žien), čo je o 9 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku a z dlhodobého hľadiska ide o najnižší počet samovrážd od roku 2008.
 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020 G1Najviac samovrážd vlani spáchali muži vo vekovej kategórii 50 – 59 rokov (79 prípadov) a 40 – 49 rokov (78 prípadov), u žien bolo najviac dokonaných samovrážd vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (18 prípadov) a vo veku nad 70 rokov (18 prípadov). Vo vekovej skupine maloletých detí do 14 rokov si vzalo život jedno dievča a žiadny chlapec, u mladistvých vo veku 15 – 19 rokov spáchalo samovraždu 7 chlapcov a 4 dievčatá.
Pri hodnotení údajov prepočítaných na 100 000 mužov resp. žien danej vekovej skupiny bolo najviac dokonaných samovrážd u seniorov a senioriek vo veku nad 70 rokov.
 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020 G2Obesením ukončilo svoj život až 58,1 % osôb a skokom z výšky to bolo 14,1 % osôb. Jedna tretina samovrážd bola spáchaná za prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky.
Najviac samovrážd sa v minulom roku udialo v letných mesiacoch. U mužov ich bolo najviac v mesiaci jún (13,0 %), u žien bolo najviac samovrážd v júli (15,0 %). Najvyšší počet samovrážd bol evidovaný v Banskobystrickom (12,4/100 000 obyvateľov kraja) a Bratislavskom kraji (10,8/100 000).
 
Samovražedné pokusy
Národnému centru zdravotníckych informácií bolo vlani nahlásených 656 pokusov o samovraždu (334 mužov a 322 žien), čo predstavuje najnižší počet hlásených samovražedných pokusov od roku 2001.
 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020 G3Siahnuť na život sa pokúsili muži najčastejšie vo veku 20 – 29 rokov (86 pokusov o samovraždu) a ženy vo vekovej kategórii 15 –19 rokov (58 pokusov).
U detí do 14 rokov bolo zaznamenaných 30 pokusov o samovraždu (25 dievčat a 5 chlapcov).
 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020 G4Pri samovražedných pokusoch prevládalo samopoškodenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami a antiparkinsonikami (29,4 % prípadov). Nasledovalo úmyselné poranenie ostrým predmetom (27,7 % prípadov). Až 40% osôb, ktoré sa pokúsili ukončiť svoj život, bolo pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.
Samovražedné pokusy boli zaznamenané najčastejšie v Trnavskom (19,5/100 000 obyvateľov kraja) a Bratislavskom kraji (19,3/100 000).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.