Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 8. jún 2020 - Počet samovrážd aj pokusov o samovraždu v minulom roku klesol. Dobrovoľne ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli prevažne muži, pri samovražedných pokusoch bol podiel mužov a žien vyrovnaný. Pondelky boli dni, kedy bol zaznamenaný najväčší počet samovrážd aj samovražedných pokusov.
 
Samovraždy
V roku 2019 na Slovensku spáchalo samovraždu 498 osôb (416 mužov a 82 žien), čo je o 35 menej ako v predchádzajúcom roku a z dlhodobého hľadiska ide o najnižší počet samovrážd od roku 2008.

Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019 G1
Najviac samovrážd v roku 2019 spáchali muži vo vekovej kategórii 50 – 59 rokov (84 prípadov), u žien bolo najviac dokonaných samovrážd vo vekovej skupine 60 – 69 rokov (21 prípadov). Pri hodnotení údajov prepočítaných na počet mužov danej vekovej skupiny bolo najviac samovrážd u seniorov vo veku 70+ (33/100 000).
Vo vekovej skupine maloletých detí do 14 rokov si vzali život 2 chlapci a žiadne dievča, u mladistvých vo veku 15 – 19 rokov spáchalo samovraždu 11 chlapcov a 3 dievčatá.
 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019 G2Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov aj žien bolo obesenie (61,4 %) a skok z výšky (15,3 %).
Najviac samovrážd mužov v roku 2019 sa udialo v mesiaci júl (12,0 %), najmenej v mesiaci december (3,4 %). U žien bolo najviac samovrážd v mesiaci september (15,9 %) a najmenej v mesiaci marec (3,7 %).
 
Samovražedné pokusy
O samovraždu sa pokúsilo 743 osôb, čo predstavuje pokles o 30 prípadov oproti roku 2018 a ide vôbec o najnižší počet hlásených samovražedných pokusov za obdobie rokov 2001-2019.
 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019 G3

Siahnuť na život sa pokúsili muži aj ženy najčastejšie vo veku 30 – 39 rokov (95 mužov a 60 žien). U detí do 14 rokov bolo zaznamenaných 41 pokusov o samovraždu (34 dievčat a 7 chlapcov ) a 89 pokusov vo veku 15 - 19 rokov (59 dievčat a 30 chlapcov).
 Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019 G4Motívom činu samovražedných pokusov boli predovšetkým rodinné problémy (42,8 %), osobné konflikty (15,5 %) a existenčné problémy (12,1 %).
Pri samovražedných pokusoch prevládalo u mužov poškodenie ostrým predmetom (31 %) a otrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi (15,2 %).
Ženy sa pokúšali vziať si život najčastejšie otrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi (39,8 %) a poškodením ostrým predmetom (25,2 %).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.