Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017

Bratislava, 26. apríl 2018 – Počet samovrážd v minulom roku klesol. Dlhodobo si dobrovoľný odchod zo sveta volia najmä muži. Ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli najčastejšie osoby vo veku 50 až 59 rokov. Až 40 % samovrážd bolo spáchaných pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky. Podrobné údaje o úmyselných sebapoškodeniach prináša štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.
 
V roku 2017 na Slovensku ukončilo život samovraždou 506 osôb (410 mužov a 96 žien). O samovraždu sa pokúsilo 841 osôb (462 mužov, 379 žien), z nich 39,6 % bolo definovaných ako demonštratívne pokusy, teda bez naozajstného úmyslu ukončiť život, ale so zámerom upozorniť svoje okolie na nevyriešené problémy.
 
V porovnaní s minulými rokmi sa počet úmyselných sebapoškodení znížil. Oproti roku 2016 Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo pokles o 39 samovrážd a 110 samovražedných pokusov. Ešte výraznejší rozdiel možno badať pri porovnaní s rokom 2013, kedy bolo evidovaných o 122 samovrážd a 131 samovražedných pokusov viac ako v uplynulom roku.
 
Najviac samovrážd spáchali ľudia vo veku 50 až 59 rokov (86 mužov a 23 žien). Štatistika zachytáva aj 3 samovraždy maloletých dievčat a 14 samovrážd mladistvých vo veku 15 až 19 rokov (13 z nich sa týkalo chlapcov).

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 G1 
 
Muži aj ženy volili ako najčastejší spôsob samovraždy obesenie, zaškrtenie a udusenie (275 mužov a 47 žien) a skok z výšky (47 mužov, 23 žien). Výstrelom z ručnej zbrane ukončilo svoj život 34 mužov a skočením pred dopravný prostriedok (alebo iný pohybujúci sa predmet) spáchalo samovraždu 8 žien.
 
Podľa trvalého bydliska bolo najviac dokonaných samovrážd v Banskobystrickom (81 osôb), Nitrianskom (74 osôb) a Žilinskom kraji (67 osôb), najmenej v Trnavskom kraji (50 osôb).
 
Samovražedné pokusy boli oproti samovraždám častejšie v nižšom veku. Najviac ich bolo nahlásených vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov (188 pokusov) a 30 až 39 rokov (182 pokusov).

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 G2 
 
Pri samovražedných pokusoch prevládala u žien otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami či antiparkinsonikami (185 žien). Nasledovalo úmyselné poranenie ostrým predmetom (57 žien). U mužov zase dominovalo poranenie ostrým predmetom (147 mužov) a otrava a priotrávenie antieleptikami, sedatívami a antiparkinsonikami (97 mužov).
 
O samovraždu sa pokúšali najčastejšie osoby s trvalým bydliskom v Bratislavskom (178 osôb) a Trnavskom kraji (177 osôb), najmenej v Nitrianskom kraji (48 osôb).
 
Motiváciou pre pokus ukončiť život boli najmä rodinné problémy (41,4 %), vnútorné osobné konflikty (14,5 %) a existenčné problémy (8,3 %). U detí a mladistvých do 19 rokov boli hlavným motívom rovnako konflikty a problémy v rodine (43,4 %), nasledovali školské problémy (16,3 %).
 
Najväčší počet samovrážd bol v uplynulom roku nahlásený v máji (49), najviac samovražedných pokusov pripadlo na január (85). Pondelky a utorky boli dni, kedy spáchalo samovraždu najviac osôb.
 
Alkohol alebo návyková látka bola pri samovraždách prítomná v 40,5 % prípadov a samovražedných pokusoch v 42,2 %.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.