Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 10. december 2021 – Ani v minulom roku pacienti nezabúdali na preventívne prehliadky, avšak kvôli prevencii vyhľadali ambulancie menej často ako v roku 2019. K najvýraznejšiemu medziročnému poklesu o 26 % došlo pri preventívnych mamografických vyšetreniach žien a takmer o 21 % pri preventívnych prehliadkach u zubného lekára.
 
V roku 2020 došlo k poklesu v počte vykonaných preventívnych prehliadok u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa, urológa a gastroenterológa, čo môže súvisieť s vážnou epidemiologickou situáciou a prijatými opatreniami s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Najnižší medziročný pokles bol zaznamenaný pri preventívnych kontrolách detí a dorastu (o 2,2 %), najvyšší pri mamografických vyšetreniach žien (o 26,1 %) a prehliadkach ústnej dutiny u zubného lekára (o 20,8 %).
 Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020 G1

Okrem novorodencov a dojčiat, ktorí majú nárok na 9 preventívnych prehliadok do 1. roku života, majú deti od 3 do 18 rokov nárok na preventívnu prehliadku raz za dva roky. V prepočte na 100 evidovaných detí danej vekovej skupiny bolo za obdobie 2019 – 2020 na preventívnej prehliadke 94,1 detí vo vekovej skupine 6 – 14 rokov a 71,7 mladistvých vo vekovej skupine 15 – 18 rokov.

U dospelých pacientov je takisto nastavená periodicita preventívnej prehliadky raz za dva roky. V rokoch 2019 – 2020 absolvovalo preventívnu prehliadku v ambulanciách všeobecného lekára, (resp. v prípade niektorých poistencov vo veku 19 – 26 rokov v ambulanciách všeobecnej starostlivosti o deti a dorast) 34,4 osôb vo veku 19 a viac rokov v prepočte na 100 dospelých obyvateľov.
 
V ambulanciách zubných lekárov je sledovaný počet osôb, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka aspoň raz v roku. Na 100 evidovaných osôb vo vekovej skupine 6 – 14 rokov absolvovalo v roku 2020 preventívnu prehliadku ústnej dutiny 62 detí v porovnaní so 73,3 deťmi v roku 2019. Vo vekovej skupine 15 – 18 rokov malo vykonanú preventívnu prehliadku 54 mladistvých na 100 evidovaných v tomto veku v porovnaní s 63,4 mladistvými v roku 2019. V skupine dospelých 19- a viacročných absolvovalo preventívnu starostlivosť 38,4 osôb v prepočte na 100 evidovaných osôb v ambulanciách zubného lekárstva v tomto veku, pričom v roku 2019 to bolo 49 osôb .
 
Preventívnu gynekologickú prehliadku, ktorej periodicita je stanovená raz za rok, v roku 2020 absolvovalo 42,3 žien v prepočte na 100 evidovaných žien v gynekologických ambulanciách oproti 48,8 preventívnym prehliadkam žien v roku 2019. Na mamografické vyšetrenia (tzv. oportúnny skríning rakoviny prsníka) majú nárok ženy vo vekovej skupine 40 – 69 rokov raz za dva roky. Za dvojročné obdobie 2019 – 2020 bolo vykonaných 312 264 mamografických vyšetrení (27 vyšetrení na 100 žien vo veku 40 – 69 rokov).
 Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020 G2

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.