Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2021

Bratislava, 5. december 2022 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií pracovalo v minulom roku v slovenskom zdravotníctve 20 047 lekárov, 2 875 zubných lekárov, 31 190 sestier a 4 630 zdravotníckych asistentov. Viac ako štvrtina lekárov a takmer tretina zubných lekárov má viac ako 60 rokov.
 
Ku koncu roka 2021 bolo v rezorte zdravotníctva evidovaných 117 326 osôb (25 726 mužov a 91 600 žien) pracujúcich u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo v iných organizáciách zdravotníctva SR.
 
Z celkového počtu pracovníkov v zdravotníctve bolo 74,0 % zdravotníckych pracovníkov (z toho napr. 35,9 % sestier, 23,1 % lekárov, 6,0 % sanitárov, 5,3 % farmaceutov, 5,3 % zdravotníckych asistentov, 3,3 % zubných lekárov), 24,5 % nezdravotníckych pracovníkov a 1,5 % štátnych zamestnancov.
 
V minulom roku pracovalo v slovenskom zdravotníctve 20 047 lekárov. Počet lekárov sa v posledných rokoch mierne zvyšoval, pričom od roku 2009 pribudlo 2 249 lekárov (nárast o 12,6 %).
 
Počet zubných lekárov rástol miernejším tempom. V porovnaní s rokom 2009 stúpol ich počet o 9,2 % (242 zubných lekárov). Ku koncu roka 2021 ordinovalo na Slovensku 2 875 zubných lekárov.

 
 
Počet zdravotných sestier na Slovensku dlhodobo klesá. Toto povolanie v minulom roku vykonávalo 31 190 osôb , čo predstavuje pokles o 414 sestier (1,3 %) oproti roku 2020. Pri porovnaní s rokom 2009, bolo v roku 2021 evidovaných o 1 518 ( 4,6 %) sestier menej.
 
Výraznejší medziročný prírastok o 11,9 % (492 osôb) bol zaznamenaný u zdravotníckych asistentov. Celkovo bolo v minulom roku v tomto povolaní evidovaných 4 630 osôb a oproti roku 2009 došlo k viac ako 4-násobnému nárastu zdravotníckych asistentov.

 

Z hľadiska vekovej štruktúry bolo najviac lekárov vo veku 60 a viac rokov (25,7 % lekárov). Pomerne veľký podiel tvorili aj lekári vo veku 30 – 39 rokov (22,4 %) a 40 – 49 rokov (20,5 %).
 
Zubní lekári boli rovnako najviac zastúpení vo vekovej skupine 60 a viac rokov (30,5 % zubných lekárov) a 30 – 39 rokov (25,1 %).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.