Potraty v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 29. apríl 2022 – Počet potratov na Slovensku dlhodobo klesá a potvrdilo sa to aj v minulom roku. Celkový počet potratov sa medziročne znížil o 10%. Umelé prerušenie tehotenstva v uplynulom roku najčastejšie podstúpili slovenské ženy v zdravotníckych zariadeniach Košického a Nitrianskeho kraja, najmenej ich bolo v Prešovskom kraji.
 
Zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky nahlásili v minulom roku 12 105 potratov, z toho 386 potratov sa týkalo žien, ktoré nemajú trvalý pobyt v SR. Oproti predchádzajúcemu roku 2020 (13 469 potratov) klesol počet potratov o 10,1 % a pri porovnaní s rokom 1997 bol ich počet v roku 2021 nižší až o 56,5 %.
 
Z celkového počtu potratov tvorili 51 % spontánne potraty, nasledovali umelé prerušenia tehotenstva (43,4 %), mimomaternicové tehotenstvá (4 %) a iné potraty (1,7 %).
 
Počet umelých prerušení tehotenstva (UPT) každoročne klesá. V roku 2021 bolo na Slovensku vykonaných 5 249 UPT (4 868 žien s trvalým pobytom v SR a 381 žien s trvalým pobytom mimo SR), čo predstavuje o 928 prípadov (15%) menej ako v predchádzajúcom roku 2020.

 
 
Potraty žien s trvalým pobytom v SR
 
Za rok 2021 bolo nahlásených 11 719 potratov žien s trvalým pobytom v SR. Medziročne tak klesol ich počet o 8 % (1 019).
 
Všeobecná miera potratovosti klesla v uplynulom roku na hodnotu 9,3 potratov na 1 000 žien v reprodukčnom veku, a je to zároveň najnižšia hodnota od roku 1997 (19,4 /1 000).
 

U žien s trvalým pobytom v SR bolo zaznamenaných 6 167 spontánnych potratov (4,9 spontánnych potratov na 1 000 žien v reprodukčnom veku). Najviac týchto potratov pripadalo na ženy vo veku 30 – 34 rokov (8,5 spontánnych potratov na 1 000 žien v danom veku), 25 – 29 rokov (8,5 /1 000) a 35 – 39 rokov (6,5 /1 000).
 
V minulom roku bolo vykonaných 4 868 umelých prerušení tehotenstva (3,9 UPT na 1 000 žien v reprodukčnom veku s trvalým pobytom v SR). Umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov matky alebo dieťaťa podstúpilo 627 žien.
 
Najviac prípadov umelého prerušenia tehotenstva v prepočte na 1 000 žien danej vekovej skupiny v roku 2021 pripadlo na ženy vo veku 20 – 24 rokov (6,4 UPT na 1 000 žien), nasledovali ženy vo vekovej skupine 30 – 34 - rokov (5,7 /1 000) a 25 až 29 ročné (5,6 /1 000).
 

Umelé prerušenie tehotenstva najčastejšie podstúpili ženy v zdravotníckych zariadeniach v Košickom kraji (858), nasledoval Nitriansky (845), Bratislavský (796) a Banskobystrický kraj (688). Najmenej UPT bolo hlásených z Prešovského kraja (319).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.