Pohlavné choroby v SR 2014

Tlačová správa, 16. 10. 2015 – Celkovo bolo v minulom roku na Slovensku nahlásených 2 136 ochorení na prenosné pohlavné choroby. Najviac sa ich vyskytlo u mladších slobodných pacientov. Podrobnejšie štatistické údaje o pohlavných chorobách na Slovensku prezentuje štatistika vydaná Národným centrom zdravotníckych informácií s názvom Pohlavné choroby v SR 2014.
 
Štatistický prehľad zobrazuje údaje, ktoré zozbieral Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici prostredníctvom hlásenia pohlavnej choroby a štatistické výstupy boli spracované v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI).
 
V minulom roku bolo na Slovensku evidovaných 2 136 pacientov s ochorením na prenosné pohlavné choroby. Oproti roku 2013 (1055 ochorení) je tento počet významne vyšší. Treba však upozorniť na to, že tento enormný nárast súvisí so zmenenou metodikou zberu údajov. Od roku 2014 sú zbierané údaje o pacientoch s pohlavnými chorobami od všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zatiaľ čo do minulého roka nahlasovali týchto pacientov iba dermatovenerologické ambulancie a oddelenia.
 
S diagnózou syfilis bolo v roku 2014 zistených 362 prípadov – 222 mužov a 140 žien, z toho 7 tehotných. Najvyšší výskyt syfilisu bol zaznamenaný vo vekových skupinách 15 – 24 rokov (78 prípadov) a 25 – 34 rokov (76 prípadov). Najväčší počet pacientov v prepočte na 100 000 obyvateľov bol podobne ako v predchádzajúcom roku v Bratislavskom kraji (14,3/100 0000) a Košickom kraji (13,3/100 000). Najmenší počet prípadov evidovali v Banskobystrickom kraji (2,9/100 000).
 
Ochorenia na syfilis podľa územia trvalého bydliska
Pohlavné choroby v SR 2014 G1
Vyšší počet pacientov (424) bol zaznamenaný s gonokokovou infekciou (kvapavkou) – 326 mužov a 98 žien. Ochorenie sa najčastejšie vyskytovalo vo vekovej kategórii 25 – 34 rokov (187 osôb) a 15-24 rokov (105 osôb ). Pri prepočte na 100 000 obyvateľov bol najvyšší výskyt pacientov hlásený v Bratislavskom kraji (19,8/100 000), Nitrianskom kraji (13,0/100 000) a Trnavskom kraji (10,6/100 000).
 
Ochorenia na gonokokovú infekciu podľa územia trvalého bydliska
Pohlavné choroby v SR 2014 G2V sledovanom roku bolo hlásených 1348 prípadov iných prevažne sexuálne prenosných chorôb. V rámci tejto skupiny boli nahlásené napr. sexuálne prenášané chlamýdiové choroby, trichomonóza, anogenitálne infekcie herpetickými vírusmi, akútna hepatitída B, cytomegalovírusová choroba a kandidóza).
 
» Pohlavné choroby v SR 2014 (PDF, 284 kB)