Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 14. december 2021 - V roku 2020 evidovali gynekológovia vo svojich ambulanciách viac ako 1,8 milióna žien a nahlásili takmer 3 milióny návštev pacientok. Čoraz menej Sloveniek užíva hormonálnu antikoncepciu. Kým v roku 2007 predpisovali lekári hormonálnu antikoncepciu vyše 320-tisícom ženám, v minulom roku ich bolo už len 135-tisíc.
 
V gynekologických a pôrodníckych ambulanciách bolo v roku 2020 evidovaných 1 831 730 žien, z toho 55 810 bolo novoevidovaných tehotných žien, pričom až 16 227 z nich malo rizikové tehotenstvo. Najvyšší podiel evidovaných žien v ambulantnej gynekologickej starostlivosti z populácie 15- a viacročných žien daného kraja bol v Nitrianskom kraji (85,3 %; v počte 255 489). Naopak, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji ( 65 %; v počte 161 773).
 
Najviac novoevidovaných tehotných žien bolo v Bratislavskom kraji (9 122 žien; 5,7 prípadov na 100 žien v reprodukčnom veku 15 až 49 rokov v rámci daného kraja). Najnižší počet tehotných žien (4 202 pacientok; 3,2 prípadov /100 žien) bol v Trnavskom kraji.
 
Gynekológovia nahlásili v minulom roku 2 969 979 návštev pacientiek, z toho 53,4 % diagnosticko-terapeutických, 26,1 % preventívnych a 20,6 % návštev tehotných žien. Najčastejšie navštevovali gynekológov pacientky v Žilinskom kraji (v počte 467 406 návštev), najmenej v Trnavskom kraji (243 844 návštev).
 
Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvovalo v roku 2020 celkovo 773 837 žien (42,2 prehliadok na 100 evidovaných žien). Oproti roku 2019 to bolo o 120 179 preventívnych návštev menej, čo predstavuje medziročný pokles o 13,4 %. Tento pokles bol pravdepodobne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá vypukla v roku 2020.
 
Pri návšteve gynekologických a pôrodníckych ambulancií pacientky najčastejšie podstúpili ultrazvukové gynekologické vyšetrenie (30,2 %; 1 041 592 vyšetrení). Pomerne časté boli aj kolposkopické (17,3%; 594 225) a onkocytologické vyšetrenia (16,2 %; 557 189).

 Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020 G1
V roku 2020 užívalo antikoncepciu 176 532 žien, z toho až 135 666 žien užívalo hormonálnu antikoncepciu a 37 130 žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu. Zvyšných 3 736 žien užívalo iný druh antikoncepcie.
 
Pacientky dlhodobo užívajúce hormonálnu antikoncepciu boli najviac zastúpené v Nitrianskom (174,3 pacientok na 1 000 žien v reprodukčnom veku daného kraja), v Bratislavskom (133,8 pacientok / 1 000 žien) a tiež v Trnavskom kraji (127,7 pacientok / 1 000 žien).
 
Pokles užívania antikoncepcie na Slovensku možno pozorovať už viac rokov. Pokiaľ v roku 2007 užívalo vnútromaternicovú antikoncepciu 4,4 % žien (62 087) v roku 2020 to bolo už len 2,9 žien % (37 130).
Ešte výraznejšie ubúdajú užívateľky hormonálnej antikoncepcie. V roku 2007 užívalo tento typ antikoncepcie až 23 % žien v reprodukčnom veku (327 845), kým v roku 2020 už iba 10,7 % (135 666).
 Činnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020 G2

Z celkové počtu žien (37 136), ktoré začali užívať antikoncepciu v roku 2020 bolo 28 131 užívateliek hormonálnej antikoncepcie, 7 731 si dalo zaviesť vnútromaternicovú antikoncepciu a 1274 žien sa rozhodlo pre iný typ antikoncepcie. Najviac nových užívateliek hormonálnej antikoncepcie bolo v Trnavskom (33,5 pacientok na 1 000 žien v reprodukčnom veku) a Nitrianskom kraji (33,4 pacientok / 1 000 žien).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.