Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016

Bratislava, 6. október 2017 – Počet diabetikov na Slovensku stúpa, čo potvrdzuje aj štatistika Národného centra zdravotníckych informácií. V priebehu minulého roka pribudlo do evidencie diabetologických ambulancií takmer 22-tis. novo diagnostikovaných diabetikov.
 
V uplynulom roku bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných a liečených 368 084 diabetikov (171 466 mužov, 196 618 žien). Do evidencie diabetológov pribudlo 21 752 nových prípadov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka (diabetes mellitus).

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016 G1

Prevažná väčšina pacientov (91 %) sa liečila na diabetes 2. typu, ktorý sa prejavuje najmä v staršom veku. Až 83 % tvorili diabetici vo veku 50 a viac rokov. Medziročne vzrástol počet osôb s druhým typom diabetu o 7 %, no za posledných desať rokov až o 15 %. V roku 2016 bol diabetes 2. typu novo diagnostikovaný u 18 630 osôb. Najviac nových prípadov pri prepočte na 100-tis. obyvateľov bolo zaznamenaných vo vekovej kategórii 75 – 79 rokov (892,3/100-tis.).
 
Na diabetes 1. typu, ktorý je zvyčajne diagnostikovaný u mladších pacientov, bolo liečených 7,3 % pacientov. Z celkového počtu novozistených prípadov (1 210 ) tohto typu diabetu ich najviac pribudlo v populácii 20 – 24 ročných (46,6 /100-tis.).
 
Tehotenská (gestačná) cukrovka, ktorá vzniká v tehotnosti v dôsledku hormonálnych zmien a väčšinou po pôrode zanikne, bola diagnostikovaná u 1 541 žien.

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016 G2 
 
Čo sa týka liečby diabetikov, až 52,3 % pacientov užívalo perorálne antidiabetiká. Tento spôsob liečby je indikovaný pri liečbe diabetes mellitus 2. typu. Inzulínovú liečbu , nevyhnutnú pri diabetes mellitus 1. typu, absolvovalo 28,9 % pacientov. Približne 18,8 % pacientov sa liečilo režimovými opatreniami, ako sú diéta, redukcia hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, odstránenie škodlivých návykov atď.
 
U detí a mladistvých do 18 rokov bolo podávanie inzulínu najčastejším spôsobom liečby (96,3%). Vo vekovej skupine 19+ rokov prevládala liečba perorálnymi antidiabetikami (52,6%).
 
Z komplikácií a sprievodných chorôb spôsobených kolísaním hladiny glykémie sa v minulom roku najčastejšie u diabetikov vyskytovala porucha metabolizmu lipidov (12 655 prípadov), artériová hypertenzia (12 318), diabetická neuropatia (7 057), komplikácie s očami (5 324) a komplikácie s obličkami (4 522).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.