Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015

Bratislava, 14.11.2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií pravidelne zverejňuje štatistiku o počte sledovaných a liečených pacientov na pľúcne ochorenia. Medzi najzávažnejšie patrí tuberkulóza a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Tretia novembrová streda každoročne patrí práve Svetovému dňu chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.
 
V uplynulom roku evidovali pľúcne ambulancie 281 164 dispenzarizovaných pacientov, z toho 4,9 % tvorili deti a mladiství vo veku 0 až 18 rokov.
 
Pozitívnym javom vyplývajúcim z údajov Národného centra zdravotníckych informácií je klesajúci počet pacientov s tuberkulózou na Slovensku. Na pľúcnu a mimopľúcnu formu tuberkulózy sa vlani liečilo 1 560 pacientov. Oproti roku 2010 sa ich počet znížil o 745 a oproti roku 2006 až o 1865 osôb.
Do národného registra pacientov s tuberkulózou, ktorý vedie Národný ústav tuberkulózy pľúcnych ochorení a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, bolo vlani nahlásených 317 osôb (180 mužov a 137 žien). 286 pacientov boli nové prípady, u 31 osôb išlo o recidívu ochorenia. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji (11,4 na 100 000 obyvateľov kraja) a Prešovskom kraji (11,0/100 000).

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015 G1

Naopak, počet pacientov s bronchiálnou astmou mierne rastie. Zatiaľ čo v roku 2006 bolo evidovaných 79 650 prípadov, v roku 2014 ich bolo 100 582 a v minulom roku už 102 612 prípadov.
 
S diagnózou CHOCHP bolo dispenzarizovaných 83 341 pacientov s medziročným poklesom o 3 638 prípadov oproti roku 2014.

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015 G2

Chronické choroby dolných dýchacích ciest s výnimkou astmy boli diagnostikované 18 756 novým pacientom a viac sa vyskytovali u mužov (57 %).
Astma a astmatický stav boli zistené u 15 487 nových pacientov s prevahou žien (60,5 %).
Pneumónia bola novodiagnostikovaná 20 378 pacientom.