Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR v roku 2021

Bratislava, 30. január 2023 – V pravidelnej starostlivosti ambulancií klinickej imunológie a alergiológie bolo v roku 2021 sledovaných vyše 495 tisíc pacientov, ktorým bola najčastejšie diagnostikovaná alergická rinitída, známa aj ako senná nádcha. Ďalej nasledovali pacienti s imunodeficientnými stavmi a alergickou astmou.
 
Ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v roku 2021 zaznamenali 1 321 714 návštev pacientov (2 432,0/10 000), čo je po prepočte na 10 000 obyvateľov o 1,0 % viac ako v predchádzajúcom roku. Väčšinu návštev tvorili dospelí pacienti nad 19 rokov (70,2 %).
 

V pravidelnej starostlivosti bolo sledovaných 495 260 osôb (911,3 osôb na 10 000 obyvateľov). Po prepočte na 10 000 obyvateľov v danej vekovej skupine bolo najviac sledovaných pacientov vo vekovej kategórii 6 – 18 rokov (1 597,7/10 000) a detí vo veku 1 – 5 rokov (1 298,8/10 000).
 
Najviac pacientov malo diagnostikovanú alergickú rinitídu s počtom 265 585 osôb, nasledovali imunodeficientné stavy sekundárne (130 266) a alergická astma (93 282).
 
V sledovanom období od roku 2013 mierne klesá počet pacientov so špecifickou imunoterapiou prijatých do liečby v danom roku. Po medziročnom poklese o 8,2 % v prvom roku pandémie však prišlo v roku 2021 k nárastu počtu pacientov prijatých do liečby o 1,9 % oproti roku 2020. U mladých pacientov do 18 rokov mierne prevažovali muži (62,7/10 000 obyvateľov daného veku) nad ženami (60,2/10 000). Pri dospelých pacientoch starších ako 19 rokov mali naopak miernu prevahu ženy (16,7/10 000) oproti mužom (15,1/10 000).
 

Najviac sledovaných pacientov podľa územia sídla ambulancie zaznamenali ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v Bratislavskom (90 004) a Prešovskom kraji (77 262), najmenej v Trenčianskom (36 238) a Trnavskom kraji (45 899).
 
Počty sledovaných pacientov môžu byť z veľkej miery ovplyvnené počtom ambulancií v jednotlivých krajoch, ktoré sú v rámci SR rozložené nerovnomerne. Najvyšší počet ambulancií, ktoré vykázali činnosť, bol v roku 2021 v Bratislavskom (42) a Prešovskom (35), najmenej ich bolo v Trenčianskom (17) a Trnavskom kraji (20).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.