Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2019

Bratislava, 25. máj 2020 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií tvorili v minulom roku ochorenia horných končatín spôsobené dlhodobým nadmerným a jednostranným zaťažením viac ako polovicu priznaných chorôb z povolania. V súvislosti s chorobami z povolania boli opätovne najohrozenejšími pracujúci medzi 50. až 59. rokom života.
 
V roku 2019 na Slovensku pribudlo 347 novozistených prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv (188 mužov a 159 žien). Oproti predchádzajúcemu roku bol ich počet vyšší o 39 prípadov (1 muž, 38 žien).
 
Podstatne menej bolo nahlásených ohrození chorobou z povolania, presnejšie 8 prípadov. Menší výskyt bol zaznamenaný len v roku 2018 (7 prípadov).
 
 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2019 G1
 
Najčastejšie hlásenou chorobou z povolania v roku 2019 bola choroba končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia (181 zamestnancov, t. j. 52,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR ).
Ďalšími v poradí boli ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi (62 zamestnancov, t.j. 17,9%), infekčné a parazitárne ochorenie (42 zamestnancov, t.j. 12,1%), porucha sluchu z hluku (17 zamestnancov, t.j. 4,9%) a kožné choroby (12 zamestnancov, t.j. 3,5 %).
 
Chorobou z povolania boli najčastejšie postihnutí pracujúci medzi 50. – 59. rokom života. Oproti roku 2018 vzrástol podiel tejto vekovej skupiny o 5,1 percentuálneho bodu a dosiahol najvyššiu úroveň (51,9 %) od roku 2010. Nasledovala veková skupina 40 – 49-ročných (29,7 %) a 60-a viacročných (10,1 %). Choroby pracujúcich vo veku 30 – 39 rokov tvorili 6,3 % a 20 – 29 rokov 2,0 %.
 
 Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2019 G2
 
Najviac chorôb z povolania v roku 2019 bolo priznaných u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (110 prípadov, z nich najviac v hutníctve a strojárstve). Nasledovali operatéri a montéri strojov a zariadení (96 prípadov) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (76 prípadov, z nich najviac v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave).
 
Podľa sídla organizácie, kde choroba vznikla, bol najvyšší výskyt chorôb z povolania v Košickom (109 prípadov), Trenčianskom (61 prípadov), Žilinskom (59 prípadov) a Banskobystrickom kraji (53 prípadov).
 
Podľa zdravotníckeho zariadenia, ktoré chorobu z povolania hlásilo, bol najvyšší výskyt v Košickom (154 prípadov) a Žilinskom kraji (108 prípadov). Zdravotnícke zariadenia v Trenčianskom a Trnavskom kraji nehlásili v roku 2019 žiadne prípady.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.